fbpx Materiały dydaktyczne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 sierpnia 2020 roku, 14:28

ZAKRES ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH NA EGZAMINIE Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

STUDIA STACJONARNE (W TYM WIECZOROWE)

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
 1. Przepisy ogólne: art. 1 – 13 k.p.c.

 2. Proces: art. 15 – 446; art. 452 – 47714a; art. 478 – 479; art. 47928 – 47935, art. 47945; art. 4801 – 4804; art. 4841 – 50514; art. 50528 – 50539 k.p.c.

 3. Postępowanie nieprocesowe: art. 506 – 525; art. 544 – 5601; art. 566 – art. 5671; art. 568 – 5782; art. 579 – 584; art. 5981 – 59822; art. 603, art. 6033 – 6034; art. 606 – 610; art. 617 – 62613; art. 627 – 628, art. 6363 – 6382; art. 640 – 654; art. 669 – 690; art. 694– 6948 k.p.c.

 4. Postępowanie zabezpieczające: art. 730 – 750; art. 753 – 7532; art. 7541 – 756 k.p.c.

 5. Postępowanie egzekucyjne: art. 758 – 762; art. 763 – 764; art. 766 – 767⁴; art. 770 – 771; art. 773 – 7731; art. 776 – 7781; art. 779; art. 781 – 783; art. 787 – 788; art. 791; art. 793 – 795; art. 796 – 805;  art. 809 – 810; art. 812; art. 814; art. 815; art. 816; art. 817; art. 818; art. 819; art. 820; art. 8203 – 827; art. 829, art. 831; art. 833; art. 840 – 843; art. 844; art. 845 – 848; art. 851; art. 853; art. 854; art. 856; art. 864; art. 867 – 8673; art. 869 – 871; art. 874; art. 875; art. 879; art. 910; art. 9112; art. 921 – 925; art. 927; art. 930; art. 942, art. 945; art. 950; art. 952 art. 962; art. 965; art. 972 – 1003; art. 1023 – 1027; art. 1035 – 1036; art. 1041 – 1046; art. 1081 – 1088 k.p.c.

 6. Jurysdykcja krajowa i międzynarodowe postępowanie cywilne: art. 1097 – 11102; art. 1117; art. 1130 – 1135; art. 11421 – 11427; art. 1145 – 11491 k.p.c.

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
 3. Pisma procesowe, obowiązujące na egzaminie:
  • pozew;
  • sprzeciw od wyroku zaocznego;
  • apelacja (wyłącznie: zakres zaskarżenia, zarzuty apelacyjne, wnioski apelacyjne);
  • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;
  • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
  • wnioski w postępowaniu nieprocesowym: wniosek o podział majątku; wniosek o zasiedzenie; wniosek o zniesienie współwłasności; wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
 1. Przepisy ogólne: art. 1 – 13 k.p.c.

 2. Proces: art. 15 – 182; art. 1861 – 446; art. 453 – 47714a; art. 4801 – 50514 k.p.c.

 3. Postępowanie nieprocesowe: art. 506 – 525; art. 606 – 610; art. 617 – 625; art. 6261 – 62613; art. 627 – 628, art. 640 – 654; art. 669 – 690 k.p.c.

 4. Postępowanie zabezpieczające: art. 730 – 749; art. 7541 – 755 k.p.c.

 5. Postępowanie egzekucyjne: art. 758 – 761; art. 766 – 7674; art. 770 – 771; art. 776 – 7781; art. 779; art. 781 – 783; art. 787; art. 795, art. 796 – 805; art. 809 – 810; art. 812; art. 820, art. 821 – 827; art. 829; art. 840 – 843; art. 1023 – 1027; art. 1081 – 1088 k.p.c.

 6. Jurysdykcja krajowa i międzynarodowe postępowanie cywilne: art. 1097 – 1110¹ k.p.c.

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
 3. Pisma procesowe, obowiązujące na egzaminie:
  • pozew;
  • sprzeciw od wyroku zaocznego;
  • apelacja (wyłącznie: zakres zaskarżenia, zarzuty apelacyjne, wnioski apelacyjne);
  • wniosek w postępowaniu nieprocesowym: wniosek o zniesienie współwłasności; wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

 


 

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Egzamin z Postępowania cywilnego dla III roku prawa stacjonarnego, niestacjonarnego (wieczorowego) oraz niestacjonarnego - zaplanowany na dzień 08 czerwca 2020 r. - zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego UG Mestwin (https://pe.ug.edu.pl/ - zasady logowania do PE są analogiczne jak do Portalu Studenta).

Egzamin dla studentów niestacjonarnych (wieczorowych) odbywa się w terminie i godzinie egzaminu dla studentów stacjonarnych.

 

Egzamin składać się będzie z trzech części (tak, jak to było ustalone od początku bieżącego semestru), tj.:

 1. test jednokrotnego wyboru – 20 pytań (20 pkt);
 2. kazus, na podstawie którego należy sporządzić projekt pisma procesowego (jednego z pism wskazanych w zakresie materiału na egzamin) – 15 pkt;
 3. pytanie otwarte (problemowe) – 15 pkt.

Łącznie zdający może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 25,5 pkt.

Czas egzaminu wynosić będzie 60 minut. Nie będzie możliwości powrotu do poprzedniego pytania.

 

Pozostałe informacje techniczne (kolejność pytań, itp.) zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie.

 


 

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POPRAWKOWEGO

Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Egzamin poprawkowy z Postępowania cywilnego dla III roku prawa stacjonarnego, niestacjonarnego (wieczorowego) oraz niestacjonarnego - zaplanowany na dzień 02 września 2020 r. - zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego UG Mestwin (https://pe.ug.edu.pl/ - zasady logowania do PE są analogiczne jak do Portalu Studenta).

Egzamin dla studentów niestacjonarnych (wieczorowych) odbywa się w terminie i godzinie egzaminu dla studentów stacjonarnych.

 

Egzamin składać się będzie z trzech części (tak, jak to było ustalone od początku bieżącego semestru i analogicznie jak egzamin w terminie podstawowym), tj.:

 1. test jednokrotnego wyboru – 20 pytań (20 pkt);
 2. kazus, na podstawie którego należy sporządzić projekt pisma procesowego (jednego z pism wskazanych w zakresie materiału na egzamin) – 15 pkt;
 3. pytanie otwarte (problemowe) – 15 pkt.

Łącznie zdający może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 25,5 pkt.

Czas egzaminu wynosić będzie 60 minut. Nie będzie możliwości powrotu do poprzedniego pytania.