fbpx Materiały dydaktyczne | Wydział Prawa i Administracji

Materiały dydaktyczne | Wydział Prawa i Administracji

Materiały dydaktyczne

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku, 10:29

ZAKRES ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH NA EGZAMINIE Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

STUDIA STACJONARNE (W TYM WIECZOROWE)

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
 1. Przepisy ogólne: art. 1 – 13 k.p.c.

 2. Proces: art. 15 – 424¹²; art. 425 – 446; art. 452, art. 453 – 47714a; art. 478 – 479; art. 47928 – 47935, art. 47945; art. 4841 – 50514; art. 50528 – 50539 k.p.c.

 3. Postępowanie nieprocesowe: art. 506 – 525; art. 544 – 5601;  art. 566 – 5671; art. 568 – art. 5782; art. 579 – 584; art. 5981 – 59822 ; art. 606 – 610;  art. 617 – 62613; art. 627 – 628, art. 6363 – 6382; art. 640 – 654; art. 669 – 690; art. 694– 6948 k.p.c.

 4. Postępowanie zabezpieczające: art. 730 – 750; art. 753 – 7532; art. 7541 – 755 k.p.c.

 5. Postępowanie egzekucyjne: art. 758 – 763; art. 7632 – 764; art. 766 – 7674; art. 770 – 771; art. 773 – 7731; art. 776 – art. 7781; art. 779; art. 781 – 783; art. 787 – 788; art. 791; art. 793 – 795; art. 796 – 805;  art. 809 – 810; art. 812; art. 814; art. 816; art. 817; art. 820; art. 8203 – 827; art. 829, art. 831; art. 833; art. 840 – 843; art. 844; art. 845 – 848; art. 853; art. 854; art. 856; art. 867 – 8673; art. 869; art. 870; art. 871; art. 875; art. 879; art. 8791 – 8799; art. 910; art. 9112; art. 921 – 924; art. 925; art. 927; art. 930; art. 942, art. 945; art. 950; art. 952; art. 962; art. 965; art. 972 – 1003; art. 1023 – 1027; art. 1041 – 1046; art. 1081 – 1088 k.p.c.

 6. Jurysdykcja krajowa i międzynarodowe postępowanie cywilne: art. 1097 – 11102; art. 1117; art. 1130 – 1135; art. 11421 – 11427; art. 1145 – 11491 k.p.c.

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 2. Pisma procesowe, obowiązujące na egzaminie:
  • pozew (w tym oba powództwa przeciwegzekucyjne);
  • sprzeciw od wyroku zaocznego;
  • apelacja - wylącznie zakres zaskarżenia, zarzuty apelacyjne, wnioski apelacyjne;
  • sprzeciw od nakazu zapłaty;
  • zarzuty od nakazu zpałaty;
  • wnioski w postępowaniu nieprocesowym: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o zniesienie współwłasności, wniosek o dział spadku, wniosek o podział majątku.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
 1. Przepisy ogólne: art. 1 – 13 k.p.c.

 2. Proces: art. 15 – 183; art. 187 – 42412; art. 425 – 446; art. 453 – 458; art. 459 – 47714a; art. 4841 – 50514 k.p.c.

 3. Postępowanie nieprocesowe: art. 506 – 525; art. 606 – 610; art. 617 – 625; art. 6261 – art. 62613; art. 627 – 628, art. 640 – 654; art. 669 – 690 k.p.c.

 4. Postępowanie zabezpieczające: art. 730 – 749; art. 7541 – 755 k.p.c.

 5. Postępowanie egzekucyjne: art. 758 – 761; art. 766 – 7674; art. 770 – 771; art. 776 – 7781; art. 779; art. 781 – 783; art. 787; art. 795, art. 796 – 805; art. 809 – 810; art. 812; art. 820, art. 821 – 827; art. 829; art. 840 – 843; art. 1023 – 1027; art. 1081 – 1088 k.p.c.

 6. Jurysdykcja krajowa i międzynarodowe postępowanie cywilne: art. 1097 – 1110¹ k.p.c.

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 2. Pisma procesowe, obowiązujące na egzaminie:
  • pozew;
  • sprzeciw od wyroku zaocznego;
  • sprzeciw od nakazu zapłaty;
  • zarzuty od nakazu zpałaty;
  • wniosek w postępowaniu nieprocesowym: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.