Wykłady do wyboru | Wydział Prawa i Administracji

Wykłady do wyboru

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 grudnia 2017 roku, 18:35

dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny

  1. Etyka w administracji (I rok administracja stacjonarna);
  2. Proces inwestycyjno-budowlany - specjalność: Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa (III rok administracja niestacjonarna).

dr Grzegorz Julke

  1. Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym (III rok kryminologia I stopnia niestacjonarna);
  2. Prawo dowodowe cywilne - specjalność dodatkowa: Prawo dowodowe (V rok prawo stacjonarne i wieczorowe);
  3. Samorząd zawodowy zawodów prawniczych - specjalność: Administracja wymiaru sprawiedliwości (III rok administracja I stopnia stacjonarna).

dr Jarosław Świeczkowski

  1. Procedury sądowe - specjalność: Administracja wymiaru sprawiedliwości (III rok administracja I stopnia niestacjonarna);
  2. Etyka w administracji (I rok prawo w administracji i w gospodarce II stopnia niestacjonarne).