fbpx Badania | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Badania

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 8 listopada 2015 roku, 19:49

Kary administracyjne
prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 

Konstrukcja prawna metropolii
dr Jakub Szlachetko

Legislacja administracyjna
prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski
dr Jakub Szlachetko

Myśl polityczno-ustrojowa Józefa Piłsudskiego
dr Jakub Szlachetko

Nadzór nad samorządem terytorialnym
mgr Katarzyna Borówka

Ochrona krajobrazu i estetyki w planowaniu przestrzennym
dr Jakub Szlachetko

Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim
prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

Prawo budowlane
prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

Prawo medyczne
dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

Prawne uwarunkowania rozwoju trzeciego sektora
dr Jakub Szlachetko
mgr Karol Ważny

Prywatyzacja funkcji państwa i zadań publicznych
dr Jakub Szlachetko 

Sport w ujęciu administracyjnoprawnym
mgr Karol Ważny

Status prawny jednostek pomocniczych gminy
mgr Karol Ważny

Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego
mgr Karol Ważny

Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
dr Jakub Szlachetko
mgr Karol Ważny

Zagadnienia prawa ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 

Zakres działania i konstrukcja prawna THINK TANKÓW
dr Jakub Szlachetko