Badania | Wydział Prawa i Administracji

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 25 stycznia 2015 roku, 14:33

Dialog sędziowski

Prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz

Europejska Przestrzeń Bezpieczeństwa, Sprawiedliwości i Wolności
mgr Warylewska Krystyna LL.M.

Europejskie Prawo Prywatne
dr Adamczak-Retecka Monika

Granice jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości

Prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz

Ochrona praw jednostki
dr Adamczak-Retecka Monika

Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa wspólnotowego
dr Adamczak-Retecka Monika

Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne
dr Adamczak-Retecka Monika

Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej
mgr Warylewska Krystyna LL.M.

Przestrzeń Publiczna Unii Europejskiej

dr Olga Hołub-Śniadach

Stosowanie i interpretacja prawa UE
dr Adamczak-Retecka Monika

Wymiar sprawiedliwości UE
dr Adamczak-Retecka Monika

Zasady prawa Unii Europejskiej
dr Adamczak-Retecka Monika

Źródła prawa Unii Europejskiej
dr Adamczak-Retecka Monika