Badania | Wydział Prawa i Administracji

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 marca 2017 roku, 10:44

Interwencjonizm państwa w gospodarkę
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna

Prawo działalności gospodarczej
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. UG, dr hab. Powałowski Andrzej  
dr Jaś-Nowopolska Magdalena
dr Wolska Hanna

Prawo sektorów infrastrukturalnych
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. UG, dr hab. Powałowski Andrzej  
dr Jaś-Nowopolska Magdalena

Prawo energetyczne
prof. UG, dr hab. Powałowski Andrzej  
dr Jaś-Nowopolska Magdalena

Prawo ochrony konkurencji
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. UG, dr hab. Powałowski Andrzej  

Prawo pomocy publicznej
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna

Prawo przedsiębiorców
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. UG, dr hab. Powałowski Andrzej
dr Jaś-Nowopolska Magdalena
dr Wolska Hanna

Prawo zamówień publicznych
prof. UG, dr hab. Dobaczewska Anna
prof. UG, dr hab. Powałowski Andrzej  
dr Wolska Hanna

Przekształcenia własnościowe w gospodarce
prof. UG, dr hab. Powałowski Andrzej  

Publiczne prawo ochrony zdrowia
dr Wolska Hanna

Regulacja sektora usług medycznych
dr Wolska Hanna