Fundacja

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie to organizacja pożytku publicznego, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115603, wspierająca współpracę między poradniami uniwersyteckimi w Polsce oraz za granicą.

 

Fundacja realizuje następujące cele:

  1. wspieranie finansowe działalności uniwersyteckich poradni prawnych i innych programów praktycznej edukacji prawniczej,
  2. opracowywanie oraz wdrażanie standardów działalności uniwersyteckich poradni prawnych,
  3. inicjowanie prac nad opracowaniem i propagowanie, we współpracy z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, samorządami zawodów prawniczych projektów regulacji prawnych obejmujących działalność uniwersyteckich poradni prawnych.

 

Więcej informacji o Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych znajduje się na stronie internetowej: