Uchwały Komisji ds. Rozpraw Doktorskich | Wydział Prawa i Administracji

Uchwały Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 września 2019 roku, 14:52
2018
Data uchwały Nr aktu Tytuł
19/02/2018 1/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Patalon i dopuszczenia jej do publicznej obrony
19/03/2018 2/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Danuty Patalon
19/03/2018 3/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Annie Danucie Patalon
30/05/2018 4/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Mariana Glembina i dopuszczenia jej do publicznej obrony
11/06/2018 5/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mariana Józefa Glembina
11/06/2018 6/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Marianowi Józefowi Glembinowi
20/06/2018 7/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Jacka Wałdocha i dopuszczenia jej do publicznej obrony
10/09/2018 8/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Niemiec i dopuszczenia jej do publicznej obrony
12/09/2019 9/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Adama Feliksa Bochentyna i dopuszczenia jej do publicznej obrony
24/09/2018 10/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Glanc-Żabiełowicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony
24/09/2018 11/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jacka Kazimierza Wałdocha
24/09/2018 12/KRD/2018 w  sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Jackowi Kazimierzowi Wałdochowi
24/09/2018 13/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Marii Niemiec
24/09/2018 14/KRD/2018 w  sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Wioletcie Marii Niemiec
24/09/2019 15/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Adama Feliksa Bochentyna
24/09/2018 16/KRD/2018 w  sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Adamowi Feliksowi Bochentynowi
06/11/2018 17/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Marcina Bolesława Lidzbarskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
15/11/2018 18/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Michała Szypniewskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
26/11/2018 19/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Glanc-Żabiełowicz
26/11/2018 20/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Magdalenie Marii Glanc-Żabiełowicz
26/11/2018 21/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Marcina  Bolesława Lidzbarskiego
26/11/2018 22/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgra Marcina Bolesława Lidzbarskiego
17/12/2018 23/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Michała Szypniewskiego
17/12/2018 24/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgra Michała Szypniewskiego
17/12/2018 25/KRD/2018 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgra Michała Szypniewskiego za rozprawę wyróżniającą się
2019  

 

14/01/2019 1/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Dembickiego
14/01/2019 2/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgra Piotra Dembickiego
04/02/2019 3/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kasprzyka i dopuszczenia jej do publicznej obrony
07/02/2019 4/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Marzeny Kostrzewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
07/02/2019 5/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Szymona Piotra Obuchowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
25/02/2019 6/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Szymona Piotra Obuchowskiego
25/02/2019 7/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr.Szymonowi Piotrowi Obuchowskiemu
25/02/2019 8/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr.Szymona Piotra Obuchowskiego za rozprawę wyróżniającą się
25/02/2019 9/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Marzeny Kostrzewskiej
25/02/2019 10/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Joannie Marzenie Kostrzewskiej
14/03/2019 11/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Jadwigi Mróz-Szarmach i dopuszczenia jej do publicznej obrony
14/03/2019 12/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marty Małgorzaty Flis-Świeczkowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony
14/03/2019 13/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Marka Roberta Horodniczego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
25/03/2019 14/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Małgorzaty Flis-Świeczkowskiej
25/03/2019 15/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Marcie Małgorzacie Flis-Świeczkowskiej
25/03/2019 16/KRD/2019

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Jadwigi Mróz-Szarmach

25/03/2019 17/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Dominice Jadwidze Mróz-Szarmach
15/04/2019 18/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Marka Roberta Horodniczego
15/04/2019 19/KRD/2019

w sprawie projektu chwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Markowi Robertowi Horodniczemu

15/04/2019 20/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Joanny Węgrzak i dopuszczenia jej do publicznej obrony
09/05/2019 21/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Jacka Alana Markowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
13/05/2019 22/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kasprzyka
13/05/2019 23/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania mgr. Maciejowi Kasprzykowi stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
27/05/2019 24/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Joanny Węgrzak
27/05/2019 25/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania mgr  Małgorzacie Joannie Węgrzak stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
27/05/2019 26/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jacka Alana Markowskiego
27/05/2019 27/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania mgr. Jackowi Alanowi Markowskiemu stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
24/06/2019 28/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Aliny Ciury i dopuszczenia jej do publicznej obrony
29/08/2019 29//KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Leszka Jantowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
03/09/2019 30/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aliny Ciury
03/09/2019 31/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania mgr Alinie Ciurze stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
09/09/2019 32/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Łucji Kostrzewy i dopuszczenia jej do publicznej obrony
09/09/2019 33/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Michała Znanieckiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
09/09/2019 34/KRD/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Hanny Katarzyny Misiak i dopuszczenia jej do publicznej obrony
09/09/2019 35/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Leszka Władysława Jantowskiego
09/09/2019 36/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania mgr. Leszkowi Władysławowi Jantowskiemu stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych