Uchwały Komisji ds. Rozpraw Doktorskich | Wydział Prawa i Administracji

Uchwały Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 stycznia 2019 roku, 11:15
2018
Data uchwały Nr aktu Tytuł
19/02/2018 1/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Patalon i dopuszczenia jej do publicznej obrony
19/03/2018 2/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Danuty Patalon
19/03/2018 3/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Annie Danucie Patalon
30/05/2018 4/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Mariana Glembina i dopuszczenia jej do publicznej obrony
11/06/2018 5/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mariana Józefa Glembina
11/06/2018 6/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Marianowi Józefowi Glembinowi
20/06/2018 7/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Jacka Wałdocha i dopuszczenia jej do publicznej obrony
10/09/2018 8/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Niemiec i dopuszczenia jej do publicznej obrony
12/09/2019 9/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Adama Feliksa Bochentyna i dopuszczenia jej do publicznej obrony
24/09/2018 10/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Glanc-Żabiełowicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony
24/09/2018 11/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jacka Kazimierza Wałdocha
24/09/2018 12/KRD/2018 w  sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Jackowi Kazimierzowi Wałdochowi
24/09/2018 13/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Marii Niemiec
24/09/2018 14/KRD/2018 w  sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Wioletcie Marii Niemiec
24/09/2019 15/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Adama Feliksa Bochentyna
24/09/2018 16/KRD/2018 w  sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Adamowi Feliksowi Bochentynowi
06/11/2018 17/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Marcina Bolesława Lidzbarskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
15/11/2018 18/KRD/2018 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Michała Szypniewskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony
26/11/2018 19/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Glanc-Żabiełowicz
26/11/2018 20/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Magdalenie Marii Glanc-Żabiełowicz
26/11/2018 21/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Marcina  Bolesława Lidzbarskiego
26/11/2018 22/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgra Marcina Bolesława Lidzbarskiego
17/12/2018 23/KRD/2018 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Michała Szypniewskiego
17/12/2018 24/KRD/2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgra Michała Szypniewskiego
17/12/2018 25/KRD/2018 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgra Michała Szypniewskiego za rozprawę wyróżniającą się
2019  

 

14/01/2019 1/KRD/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Dembickiego
14/01/2019 2/KRD/2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgra Piotra Dembickiego