fbpx Materiały dydaktyczne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 sierpnia 2021 roku, 11:45

ZAKRES ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH NA EGZAMINIE Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

STUDIA STACJONARNE (W TYM WIECZOROWE)

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
 1. Przepisy ogólne: art. 1 – 13 k.p.c.

 2. Proces: art. 15 – 446; art. 452 – 47714a; art. 478 – 479; art. 47928 – 47935, art. 47945; art. 4801 – 4804; art. 4841 – 50514; art. 50528 – 50539 k.p.c.

 3. Postępowanie nieprocesowe: art. 506 – 525; art. 544 – 5601; art. 566 – art. 5674; art. 568 – 5782; art. 579 – 584; art. 5981 – 59822; art. 603, art. 6033 – 6034; art. 606 – 610; art. 617 – 62613; art. 627 – 628, art. 6363 – 6382; art. 640 – 654; art. 669 – 690; art. 694– 6948 k.p.c.

 4. Postępowanie zabezpieczające: art. 730 – 750; art. 753 – 7532; art. 7541; art. 755; art. 756; art. 757 k.p.c.

 5. Postępowanie egzekucyjne: art. 758 – 762; art. 763 – 764; art. 766 – 767⁴; art. 770 – 771; art. 773 – 7731; art. 776 – 7781; art. 779; art. 781 – 783; art. 787 – 788; art. 791; art. 793 – 795; art. 796 – 805;  art. 809 – 810; art. 812; art. 814; art. 815; art. 816; art. 817; art. 818; art. 819; art. 820; art. 8203 – 827; art. 829, art. 831; art. 833; art. 840 – 843; art. 844; art. 845 – 848; art. 851; art. 853; art. 854; art. 856; art. 864; art. 867 – 8673; art. 869 – 871; art. 874; art. 875; art. 879; art. 910; art. 9112; art. 921 – 925; art. 927; art. 930; art. 942, art. 945; art. 950; art. 952; art. 955; art. 962; art. 965; art. 972 – 1003; art. 1023 – 1027; art. 1035 – 1036; art. 1041 – 1046; art. 1081 – 1088 k.p.c.

 6. Jurysdykcja krajowa i międzynarodowe postępowanie cywilne: art. 1097 – 11102; art. 1117; art. 1130 – 1135; art. 11421 – 11427; art. 1145 – 11491 k.p.c.

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 2. Pisma procesowe, obowiązujące na egzaminie:
  • pozew;
  • sprzeciw od wyroku zaocznego;
  • apelacja (wyłącznie: zakres zaskarżenia, zarzuty apelacyjne, wnioski apelacyjne);
  • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;
  • zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
  • wnioski w postępowaniu nieprocesowym: wniosek o podział majątku; wniosek o zasiedzenie; wniosek o zniesienie współwłasności; wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego:
 1. Przepisy ogólne: art. 1 – 13 k.p.c.

 2. Proces: art. 15 – 182; art. 1861 – 446; art. 453 – 47714a; art. 4801 – 50514 k.p.c.

 3. Postępowanie nieprocesowe: art. 506 – 525; art. 606 – 610; art. 617 – 625; art. 6261 – 62613; art. 627 – 628, art. 640 – 654; art. 669 – 690 k.p.c.

 4. Postępowanie zabezpieczające: art. 730 – 749; art. 7541; art. 755; art. 756; art. 757 k.p.c.

 5. Postępowanie egzekucyjne: art. 758 – 761; art. 766 – 7674; art. 770 – 771; art. 776 – 7781; art. 779; art. 781 – 783; art. 787; art. 795, art. 796 – 805; art. 809 – 810; art. 812; art. 820, art. 821 – 827; art. 829; art. 840 – 843; art. 1023 – 1027; art. 1081 – 1088 k.p.c.

 6. Jurysdykcja krajowa i międzynarodowe postępowanie cywilne: art. 1097 – 1110¹ k.p.c.

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 2. Pisma procesowe, obowiązujące na egzaminie:
  • pozew;
  • sprzeciw od wyroku zaocznego;
  • apelacja (wyłącznie: zakres zaskarżenia, zarzuty apelacyjne, wnioski apelacyjne);
  • wniosek w postępowaniu nieprocesowym: wniosek o zniesienie współwłasności; wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

 


 

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Egzamin z Postępowania cywilnego dla III roku prawa został zaplanowany na dzień 14 czerwca 2021 r.

Egzamin składać się będzie z trzech części, tj.:

 1. test jednokrotnego wyboru – 20 pytań (20 pkt);
 2. kazus, na podstawie którego należy sporządzić projekt pisma procesowego (jednego z pism wskazanych w zakresie materiału na egzamin) – 15 pkt;
 3. pytanie otwarte (problemowe) – 15 pkt.

Łącznie zdający może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 25,5 pkt. Skala ocen na egzaminie jest zgodna z Regulaminem Studiów UG.

Czas egzaminu wynosić będzie 60 minut. 

Egzamin odbędzie się na Portalu Edukacyjnym UG Mestwin (https://pe.ug.edu.pl/ - zasady logowania do PE są analogiczne jak do Portalu Studenta):

 1. 14.06.2021 r. g. 11:00: studenci stacjonarni oraz studenci niestacjonarni - wieczorowi;
 2. 14.06.2021 r. g. 17:00: studenci niestacjonarni - zaoczni.

Kwestie techniczne:

 1. Na rozwiązanie całego egzaminu przysługuje 60 minut (każdy zdający decyduje, ile czasu poświęci na każde pytanie).
 2. Pytania będą wyświetlane w kolejności losowo dobranej przez system, czyli pytania testowe będą wymieszane z zadaniami otwartymi (np.: kilka pytań testowych, pytanie owarte, kilka pytań testowych, kazus do pisma procesowego).
 3. Nie będzie możliwości powrotu do poprzedniego pytania.
 4. Otwarcie zawartości podejścia do egzaminu oznacza przystąpienie do egzaminu ze wszelkimi, związanymi z tym, konsekwencjami. 

 


 

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POPRAWKOWEGO Z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Egzamin poprawkowy z Postępowania cywilnego dla III roku prawa został zaplanowany na dzień 02 września 2021 r.

Egzamin składać się będzie z trzech części, tj.:

 1. test jednokrotnego wyboru – 20 pytań (20 pkt);
 2. kazus, na podstawie którego należy sporządzić projekt pisma procesowego (jednego z pism wskazanych w zakresie materiału na egzamin) – 15 pkt;
 3. pytanie otwarte (problemowe) – 15 pkt.

Łącznie zdający może uzyskać maksymalnie 50 pkt. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 25,5 pkt. Skala ocen na egzaminie jest zgodna z Regulaminem Studiów UG.

Czas egzaminu wynosić będzie 60 minut. 

Egzamin odbędzie się na Portalu Edukacyjnym UG Mestwin (https://pe.ug.edu.pl/ - zasady logowania do PE są analogiczne jak do Portalu Studenta):

 1. 02.09.2021 r. g. 14:00: studenci stacjonarni oraz studenci niestacjonarni (wieczorowi);
 2. 02.09.2021 r. g. 17:00: studenci niestacjonarni (zaoczni).

Kwestie techniczne:

 1. Na rozwiązanie całego egzaminu przysługuje 60 minut (każdy zdający decyduje, ile czasu poświęci na każde pytanie).
 2. Pytania będą wyświetlane w kolejności losowo dobranej przez system, czyli pytania testowe będą wymieszane z zadaniami otwartymi (np.: kilka pytań testowych, pytanie owarte, kilka pytań testowych, kazus do pisma procesowego).
 3. Nie będzie możliwości powrotu do poprzedniego pytania.
 4. Otwarcie zawartości podejścia do egzaminu oznacza przystąpienie do egzaminu ze wszelkimi, związanymi z tym, konsekwencjami.