fbpx Badania | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Badania

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 stycznia 2021 roku, 20:18

Kary administracyjne
prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 

Legislacja administracyjna
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Nadzór nad samorządem terytorialnym
dr Katarzyna Borówka

Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim
prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Prawo budowlane
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

Prawo medyczne
dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

Prawne uwarunkowania rozwoju trzeciego sektora
mgr Karol Ważny

Sport w ujęciu administracyjnoprawnym
mgr Karol Ważny

Status prawny jednostek pomocniczych gminy
mgr Karol Ważny

Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego
mgr Karol Ważny

Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych
mgr Karol Ważny

Zagadnienia prawa ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski