fbpx Materiały dydaktyczne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Materiały dydaktyczne

Prawo administracyjne

Karol Ważny, Katedra Prawa Administracyjnego
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 lutego 2021 roku, 11:21

Materiały dydaktyczne

Karol Ważny, Katedra Prawa Administracyjnego
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 29 listopada 2015 roku, 22:15

Prawo administracyjne:

Prezentacja - Geneza i rozwój prawa administracyjnego - prof. Tomasz Bąkowski

Prezentacja - Ustrój administracji publicznej - prof. Tomasz Bąkowski
 

Planowanie przestrzenne

Slajdy:

plik I  plik II  plik III  plik IV  plik V   

Akty prawne:

  1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst ujednolicony)
  2. Rozporządzenie w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  3. Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  4. Rozporządzenie w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa
  5. Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  6. Rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
  7. Rozporządzenie w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
  8. ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

Przykłady:

Załączniki