fbpx Akty prawne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Akty prawne

Akty prawne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 stycznia 2016 roku, 22:17

Poniżej wykaz najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej wraz z odnośnikami do ich pełnych tekstów:

Deklaracja Schumana z 9 maja 1950 roku

Traktat o Unii Europejskiej

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych

Opinia 2/13 TSUE z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności