fbpx Program | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Program

Program

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 maja 2019 roku, 14:22

XII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

 

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

&

 Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

 

 

70. Rocznica Konwencji Genewskich

 

 

7 czerwca 2019 roku Audytorium A WPiA UG

 

 

8:30–9:00      Rejestracja uczestników

 

9:00–9:30      Uroczyste Otwarcie Konferencji

 

dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny

Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, profesor nadzwyczajny

Prorektor Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

 

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, profesor nadzwyczajny

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Gdańskiego
 

Panel I

 

Moderator: dr hab. Adam Wiśniewski, profesor nadzwyczajny

 

9:30–9:45   Mechanizmy wdrażania i kontroli przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego 70 lat od przyjęcia Konwencji genewskich

dr hab. Agnieszka Szpak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

9:45–10:00  Międzynarodowe komisje  badające przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego – „listek figowy” czy skuteczny mechanizm zapewnienia poszanowania norm prawnych?

dr Elżbieta Mikos Skuza, Uniwersytet Warszawski

 

10:00–10:15  Układy specjalne zawierane na podstawie artykułu 3 wspólnego dla konwencji genewskich z 1949 roku

dr Marcin Marcinko, Uniwersytet Jagielloński

 

10:15–10:35  Dyskusja

 

10:35–11:05 Przerwa Kawowa

 

Panel II

Moderator: dr Paulina Zajadło-Węglarz

 

11:05–11:20 Ochrona danych osobowych ludności cywilnej na podstawie Konwencji genewskich w świetle obecnych standardów w zakresie przetwarzania danych osobowych

dr Tomasz Lewandowski, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

 

 

11:20–11:35  Bezpieczeństwo mediów we współczesnych konfliktach w świetle inicjatyw prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej

dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, Akademia Sztuki Wojennej

 

11:35–11:50  Zagadnienie ochrony mniejszości narodowych w wybranych porozumieniach pokojowych

dr Vita Czepek, Uniwersytet Warszawski

 

11:50–12:05  Obrona cywilna w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego.

Uregulowania prawne a polskie realia

mgr Marcin Maliszewski, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

 

12:05–12:20  Dziecko-żołnierz jako podmiot podlegający szczególnej ochronie

prawnej

mgr Agata Tarnacka, Uniwersytet Jagielloński

 

12:20–12:40  Dyskusja

 

12:40–13:40 Lunch

 

Panel III

Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Makowski

 

 13:40–13:55 Terrorystyczny  modus  operandi – aspekty  prawnomiędzynarodowe  w  kontekście  ochrony  dziedzictwa  kulturowego

dr Samanta Kowalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

13:55–14:10  Rola i znaczenie upodmiotowienia zbrojnego ruchu oporu w III Konwencji genewskiej z 1949 r. i Protokole dodatkowym I z 1977 r.

mjr rez. dr Marek Gąska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 

14:10–14:25  Konwencje Genewskie jako narzędzie prowadzenia lawfare

ppłk mgr inż. Wojciech Mendel, NATO Joint Force Command Brunssum / Uniwersytet Warszawski

 

14:25–14:40  Dyskusja

 

14:45–15:15 Przerwa Kawowa

 

Panel IV

Moderator: mgr Paweł Kwiatkowski

 

15:15–15:30 Przebieg i efekty prac grupy ekspertów rządowych (Group of Govermental Experts – GGE) w przedmiocie autonomicznych urządzeń bojowych (LAWS) w latach 2017 – 2019

dr Mateusz Piątkowski, adwokat, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

 

 15:30–15:45 Dopuszczalność stosowania bezzałogowych statków powietrznych w 

świetle międzynarodowego prawa humanitarnego

mgr Michał Lutek, Uniwersytet Warszawski

 

                      

16:00–16:15 Obowiązki państwa wynikające z art. 36 I Protokołu dodatkowego w świetle podstawowych wartości Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny

mgr Dominika Iwan, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

16:15–16:45  Dyskusja

XII KN MPH Agenda