ZMIANA TERMINU Wykład Otwarty dr hab. Hanny Kuczyńskiej, prof. INP PAN

ZMIANA

 

 
 Szanowni Państwo,
 
   Niestety wykład Pani Profesor Hanny Kuczyńskiej nie będzie mógł odbyć się w zaplanowanym na środę terminie. Wykład planowany jest na styczeń przyszłego roku. Dokładny termin zostanie podany tak szybko jak    będzie to możliwe.
 

 

 

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty dr hab. Hanny Kuczyńskiej, prof. INP PAN „Między kontradyktoryjnością i inkwizycyjnością, czyli poszukiwanie idealnego modelu procesu karnego. Czy Ameryka jest gwiazda polarną dla procesu karnego?”, który odbędzie się w środę, 14 grudnia br. o godz. 17.30 w Audytorium C w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

Hanna Kuczyńska - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie; asystentka Sędziego Sądu Najwyższego, ukończyła aplikację prokuratorską; stypendystka Instytutu Maxa Plancka; autorka trzech monografii z zakresu międzynarodowego postępowania karnego oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych tej dziedzinie i zagadnieniom polskiego prawa procesowego i materialnego.

 

Wykład na kanwie najnowszej książki Pani Profesor, pt. „Analiza porównawcza modelu rozprawy głównej: między kontradyktoryjnością a inkwizycyjnością, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2022”, dotyczyć będzie najbardziej kluczowych i aktualnych problemów procedury karnej:

  • Wyboru między inkwizycyjnością a kontradyktoryjnością modelu rozprawy głównej.
  • Prawnoporównawczej analizy anglosaskiego i kontynentalnego modelu postępowania sądowego w sprawach karnych.  

 

 

Wykład przeznaczony jest dla prawników, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także pracowników naukowych.

 

 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2. Grudzień 2022 - 13:59; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: sobota, 7. Styczeń 2023 - 00:26; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora