Wyniki absolwentów WPiA UG na egzaminach wstępnych na aplikacje

W dniu 12 marca 2024 r. odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych. Celem spotkania było omówienie wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, które odbyły się 30 września 2023 r.
 

Z dumą możemy poinformować, że absolwenci naszego Wydziału potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności, co skutkowało tym, że drugi raz z rzędu Wydział Prawa i Administracji UG zajął 5. miejsce w rankingu uwzględniającym poziom zdawalności na te aplikacje (68,51%) wśród 54 uczelni ujętych w rankingu. Dla porównania w dwóch innych uczelniach z Trójmiasta wyniki zdawalności kształtowały się następująco: WSAiB - 45,28%, a WSB Merito - 31,25%.

W innym rankingu, w którym kryterium branym pod uwagę była średnia liczba punktów uzyskanych przez absolwentów zajęliśmy 4. miejsce (absolwenci zdobyli średnio 107,3 punktu). W obu rankingach wypadliśmy zdecydowanie najlepiej wśród uczelni na północy Polski. Jednocześnie podkreślić trzeba dwa istotne fakty.

Jako jedyna uczelnia w Polsce możemy pochwalić się stuprocentową zdawalnością absolwentów, którzy na dyplomie uzyskali ocenę bardzo dobrą.

Ta okoliczność potwierdza rzetelny sposób oceniania na WPiA UG.

Ponadto najlepszy wynik z egzaminu (145 na 150 punktów) osiągnęła nasza absolwentka Pani Oliwia Raduńska.

 

Serdecznie gratulujemy sukcesów jej i pozostałym byłym studentom Wydziału!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Marzec 2024 - 13:10; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 27. Marzec 2024 - 12:48; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski