Debata oksfordzka, 18.01.2024

debata

Zapraszamy na debatę oksfordzką pt. „Ta izba twierdzi, że de lege lata elastyczność pracy zdalnej zagraża ochronie prawa do odpoczynku oraz prywatności pracownika”.
 

czwartek, 18 stycznia 2024 r. godz. 16:00 - 17:30

Kampus Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji,

sala rozpraw (3083)

Wstęp wolny. Zapisy nie obowiązują.
 

Debata jest ukoronowaniem konkursu wiedzy o prawie pracy. Zespoły propozycji i opozycji tworzą laureaci pierwszego etapu konkursu. Teza debaty jest niezwykle aktualna; dotyczy nowych przepisów o pracy zdalnej i ich relacji do podstawowych praw pracowniczych. Debata oksfordzka ma charakter bardzo formalnej ustrukturyzowanej dyskusji, której celem jest znalezienie kompromisu między pozostającymi w konflikcie wartościami prawa pracy poprzez zbudowanie i przedstawienie spójnej argumentacji na temat skrajnie sformułowanej tezy. Przed debatą przeprowadzane jest badanie opinii publicznej na temat tezy debaty. Po debacie – właściwe głosowanie. Debatę zwycięży ten zespół, który przekona do zmiany stanowiska większą część publiczności, nie zaś ten, który zdobędzie więcej głosów. Marszałek dba o przestrzeganie reguł formalnych i gwarantuje dopuszczenie pytań z publiczności.

Zobacz, jak argumentują laureaci konkursu wiedzy o prawie pracy.

 

Organizatorzy: ELSA Gdańsk i Katedra Prawa Pracy WPiA UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Styczeń 2024 - 09:55; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Styczeń 2024 - 11:54; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski