Rekrutacja na indywidualne zajęcia tutorskie dla studentów

Rekrutacja na indywidualne zajęcia tutorskie dla studentów

 

Drodzy Studenci,

Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie § 6 Zarządzenie nr 121/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 października 2022 roku w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie tutoringu na studiach stacjonarnych i w szkołach doktorskich w Uniwersytecie Gdańskim ogłasza rekrutację studentów na indywidualne zajęcia tutorskie. 

 

Czy jest tutoring?

Tutoring jest metodą edukacji spersonalizowanej, służącą rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju.  Celem tutoringu akademickiego jest naukowy i osobisty rozwój studenta poprzez wsparcie udzielone przez tutora, najczęściej w relacji 1:1. Tutoring rozwija umiejętność uczenia się, organizacji pracy, jednocześnie zwiększa przekonanie o własnej wartości, pomaga dostrzec i pokonać słabsze strony, wzmacnia umiejętności społeczne studenta. Pozwala na uwzględnienie osobistych uzdolnień i zainteresowań, stwarza doświadczenie naukowe niemożliwe do realizacji w grupie.

 

Kto może wziąć udział w rekrutacji? 

 1. W przypadku studentów i doktorantów odpowiednio pierwszego semestru albo roku w tutorialach mogą uczestniczyć – odpowiednio – studenci lub doktoranci, którzy uzyskali wyróżniające osiągnięcia odpowiednio w szkole ponadpodstawowej lub na studiach drugiego stopnia, lub jednolitych studiach magisterskich albo wyróżniające wyniki w rekrutacji na studia, lub do szkoły doktorskiej UG.
   
 2. W przypadku studentów i doktorantów wyższych lat warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zaliczenie przez studenta lub doktoranta ostatniego okresu rozliczeniowego poprzedzającego złożenie dokumentów, o których mowa poniżej;

w przypadku niniejszej rekrutacji zaliczenie poprzedniego roku studiów. 

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenie należy przesłać do Koordynatora Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich, tj. dr. Marcina Michalaka na adres email: marcin.michalak@ug.edu.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu.

 

Do kiedy trwa rekrutacja?

Zgłoszenie należy nadesłać do dnia 17 lutego. 

 

Kto poprowadzi indywidualne zajęcia tutorskie?

W aktualnie edycji otwarte są cztery miejsca na tutorial u następujących tutorów wydziałowych: 

 

 • dr hab. Maciej Wojciechowski, prof. UG
   
 • dr Anna Podolska
   
 • dr Bartosz Szolc-Nartowski 
   
 • dr Paulina Glejt-Uziębło*
   
 • mgr Wojciech Jankowski*

 

Sylwetki tutorów, obszary ich zainteresowań oraz szersze informacje na temat tutoringu znajdą Państwo na stronie Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich.  

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy na adres marcin.michalak@ug.edu.pl 

 

Z wyrazami szacunku, 

dr Marcin Michalak 

Koordynator Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich 

 

*Zajęcia rozpoczną się po ujęciu tutorów w Bazie Tutorów UG. 

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. luty 2023 - 12:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 9. luty 2023 - 08:19; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski