fbpx SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA (IV rok 2018/2019 - V rok 2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA (IV rok 20178/2019 - V rok 2019/2020)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 8:40

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nazdwyczajny

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe)
  PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Zarządzanie w administracji publicznej dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 30   1. Zarządzanie w administracji publicznej dr Katarzyna Borówka 15
2. Filozofia państwa i polityki

prof. zw. dr hab. Jerzy  Zajadło

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

30   2. Filozofia państwa i polityki

prof. zw. dr hab. Jerzy  Zajadło

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

15
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

30   3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny

dr Anna Podolska

dr Tomasz Snarski

15
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego   30   4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego   15
5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
  30   5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
  15
6. Prawo urzędnicze   30   6. Prawo urzędnicze   15
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   L.p. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych   30   7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych   15
8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji

 

30   8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji   15
9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie   30   9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie   15
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz KARNO-PRAWNĄ)
  30   10. Ustrój wymiaru sprawiedliwosci i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz KARNO-PRAWNĄ)
  15