fbpx konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

Seminarium

seminarium

Szanowni Państwo,

W imieniu Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

pracownicy UG z gospodarzami konferencji

W dniu 29 marca 2018 r. pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego wzięli aktywny udział w międzynarodowym seminarium poświęconym edukacji prawniczej. Stanowiło ono interesującą platformą wymiany doświadczeń nauczycieli akademickich z Rosji oraz kilku państw Unii Europejskiej. W trakcie obrad dr E. Juchnevicius wygłosił referat na temat edukacji prawniczej w Polsce. Następnego dnia na Wydziale Prawa odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 40-lecia Omskiego Uniwersytetu Państwowego pt.

Asper Review

W dniach 23-24 kwietnia 2018 r. mgr Kaja Zaleska-Korziuk z Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego wzięła udział w międzynarodowej konferencji "The Asper Review of International Business and Trade Law’s 4th Annual INTLaw Conference", odbywającej się na University of Manitoba w Winnipeg w Kanadzie.

AIDA

AIDA logoW ramach sesji Grup Roboczych AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances) Reinsurance Working Party & Climate and Catastrophic Events Working Party  poświęconej problematyce: The role and requirements of reinsurance in addressing potentially greater future catastrophe losses prof.

wpia

W dniu 18 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Sali Rady Wydziału odbędzie się III Ogólnopolskie Seminarium Prawa Międzynarodowego „Odpowiedzialność międzynarodowa państwa” organizowane przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego WPiA UG.

Seminarium o tematyce prawnomiędzynarodowej odbędzie się po raz trzeci, natomiast po raz pierwszy będzie miało  miejsce w Gdańsku.

konferencja

konferencjaZ przyjemnością informujemy, że dr Justyna Nawrot z Katedry Prawa Morskiego wzięła udział w międzynarodowej konferencji The Ninth Annual Maritime Law and Policy Postgraduate Research Conference 2018 organizowanej  na City University of London przez London Universities Maritime Law and Policy Group.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskim Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, które odbędzie się w dniach 17-19 września 2018 r. w Lubostroniu.

globmar

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym UG odbyła się Międzynarodowa Konferencja Global Maritime Conference - Sustainable Shipping GlobMar 2018 organizowana m. in. przez Instytut Transportu i Handlu Morskiego WE UG.