fbpx konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

ESCLH

Piąty europejski zjazd historyków i komparatystów prawa ESCLH odbył się w Paryżu w dnia 28-30 czerwca, dokładnie dwa lata po konferencji zorganizowanej w Dworze Artusa i Ratuszu Głównego Miasta przez Katedrę Historii Prawa naszego Wydziału.

Konferencja

KonferencjaNa zaproszenie organizatorów, dr Justyna Nawrot z Katedry Prawa Morskiego wzięła udział w  7th International Research Seminar in Maritime Port and Transport Law w Wenecji, organizowanym wspólnie przez Alma Mater Studiorum Uniwersytet Boloński wraz z Venice Port Authority.

AYLH

W dniach 14-17 czerwca 2018 r. odbyło się w Warszawie XXIV Annual Forum of Young Legal Historians “Norms and Legal Practice: There and Back Again”.

AYLH

W dniach 14-17 czerwca 2018 r. odbyło się w Warszawie XXIV Annual Forum of Young Legal Historians “Norms and Legal Practice: There and Back Again”.

Vienna

W dniach 15 i 16 czerwca 2018 r. dr hab. Michał Gałędek wziął udział w sympozjum naukowym: Bureaucratic Encounters zorganizowanym przez Departament Historii Społecznej i Ekonomicznej Uniwersytetu we Wiedniu. Nasz pracownik znalazł się w gronie zaproszonych prelegentów reprezentujących także uniwersytety w Oksfordzie, Liverpoolu, Heidelbergu, Berlinie, Monachium, Wiedniu, Tel Awiwie, Hong Kongu oraz Souzhou w Chinach i Pune w Indiach.

pan

W dniu 15 czerwca 2018 roku w siedzibie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Komisji prof. UG, dr hab. Dorota Pyć.

UCL

W dniach 30 i 31 maja 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie w Lowanium (najstarszej uczelni w Belgii) odbyło się Colloque International: „Popular policing in Europe, 18th-20th Centuries / La participation populaire au maintien de l’ordre public en Europe, 18E-20E siécle”.

konferencja

Konferencja Naukowa

Postępowanie upadłościowe:

najlepsze praktyki, bariery oraz propozycje usprawnień

 

GDAŃSK 16.06.2018

 

dr A. Klimaszewska

W dniach 9-10.05.2018 r. odbyły się Dni Narodowego Centrum Nauki organizowane wspólnie przez Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Spotkanie uroczyście otworzył Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował Podsekretarz Stanu dr hab. Sebastian Skuza. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego wystąpił Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. Krzysztof Bielawski. Na koniec pierwszej części głos zabrał Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki.