fbpx konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

globmar

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym UG odbyła się Międzynarodowa Konferencja Global Maritime Conference - Sustainable Shipping GlobMar 2018 organizowana m. in. przez Instytut Transportu i Handlu Morskiego WE UG.

foto

W dniach 24-25 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko i prawo", objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka.

Konferencja

W dniu 23 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  odbyła się konferencja pt. „Firma przyjazna mediacji. Nowe rozwiązania“, współorganizowana przez: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałek Województwa Pomorskiego.

okpm

W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego "Morskie planowanie przestrzenne" organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

Seminarium

W dniu 16 marca 2018 r. odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Zasady Prawa Rodzinnego”, które zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego i Zakład Prawa Rzymskiego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Seminarium poświęcono problematyce zasad prawa małżeńskiego, zasadzie dobra dziecka, dobra rodziny oraz innym zasadom prawa rodzinnego. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele ośrodków akademickich z całego kraju. Wśród prelegentów wystąpili między innymi pracownicy naukowi Katedry Prawa Cywilnego - dr hab.

Sąd ostateczny Hansa Memlinga

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Audytorium C na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się Konferencja Naukowa "Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Losy - prawo - symbole". 

ReConFort

W dniach 15-17 lutego 2018 r. odbyła się konferencja naukowa: „Justiciability of Power” zorganizowana w ramach projektu European Research Council Advanced grant: „Reconsidering Constitutional Formation” przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Universität Passau.

11 stycznia 2018 roku na naszym Wydziale odbyła się Konferencja Badań Kosmicznych „Polski Kodeks Kosmiczny 3...2...1... START!!!". Konferencja jest projektem zorganizowanym przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddz. w Gdańsku oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja Badań Kosmicznych jest wydarzeniem poświęconym działalności człowieka w kosmosie.