fbpx Monografia dr Małgorzaty Joanny Węgrzak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia dr Małgorzaty Joanny Węgrzak

Monografia dr Małgorzaty Joanny Węgrzak

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia dr Małgorzaty Joanny Węgrzak pt. "Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych".

Monografia, będąc na pograniczu teorii prawa i dogmatyk szczegółowych, stanowi próbę zaprezentowania katalogu zasad prawa ochrony dziedzictwa kultury, wychodząc naprzeciw problemom nauki i prowadzonemu w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat dyskursowi.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Marszałek
Treść wprowadzona przez: Joanna Marszałek
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 marca 2021 roku, 22:29