fbpx Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Michalskiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Michalskiego

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Michalskiego

W dniu 16 grudnia 2019 roku przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Michalskiego pt. „Ustrój polityczno-prawny Finlandii i jego funkcjonowanie w latach 1917-2000. Studium prawno-historyczno-porównawcze”.

Promotorami rozprawy byli: prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski oraz dr Piotr Kitowski (promotor pomocniczy), natomiast recenzentami: dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak z Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu.

Komisja, po przeprowadzeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, podjęła uchwałę rekomendującą Radzie Dyscypliny Wydziału Prawa i Administracji UG nadanie mgr. Dawidowi Michalskiemu stopnia doktora nauk prawnych, co nastąpiło na posiedzeniu Rady w dniu 16 grudnia 2019 roku.

obrona
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Dawid Michalski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku, 16:55