Udział reprezentacji WPiA UG w The Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Reprezentacja studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wzięła udział w finale rund krajowych prestiżowego konkursu The Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Wydarzenie odbyło się w dniach 8-10 lutego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowali: Weronika Bosiacka, Milena Kruszewska, Aleksandra Pieńkawa, Paulina Noll oraz Maciej Iwan. Opiekunami naukowymi drużyny byli: dr Marcin Michalak z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej (pełnomocnik Prodziekan WPiA ds. kształcenia) oraz dr Paweł Kwiatkowski z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Wsparcia merytorycznego w przygotowaniu do finału udzielili drużynie również: prof. Tomasz Koncewicz oraz dr Olga Śniadach z Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej.

Tegoroczny udział drużyny z Uniwersytetu Gdańskiego w Jessup Moot Court był pierwszym w historii występem naszej uczelni w tym konkursie.  Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie pozwoli odnosić sukcesy w kolejnych edycjach konkursu.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wyjątkowe zaangażowanie i praca naszych studentów w przygotowaniu do tego wydarzenia. Pomimo debiutanckiego występu drużyny WPiA UG nasz zespół zebrał bardzo dobre recenzje i pochwały, a nasza reprezentantka, Pani Aleksandra Pieńkawa została uznana za najlepszą mówczynię konkursu, osiągając najwyższy indywidualny wynik ocen sędziów za przygotowane mowy. W nagrodę otrzymała m.in. zaproszenie na staż w renomowanej międzynarodowej Kancelarii White & Case w Warszawie. To wyróżnienie podkreśla nie tylko indywidualne  umiejętności naszej studentki, ale również poziom przygotowania i zaangażowania całego zespołu.

Finał polskiej rundy krajowej zwyciężyła drużyna Uniwersytetu Warszawskiego, która będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym finale w Waszyngtonie.

Jessup Moot Court jest największym i najstarszym konkursem typu „moot court” na świecie. Symulując rozprawę przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, uczestnicy poruszają się wokół zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Konkurs ten, obchodzący w tym roku 64. rocznicę powstania, cieszy się dużym prestiżem w środowiskach uniwersyteckich na całym świecie, przyciągając rokrocznie około 700 drużyn z blisko 100 państw.

Tegoroczny problem konkursowy dotyczył między innymi kwestii zobowiązań erga omnes partes w prawie międzynarodowym, zagadnienia bezpaństwowości, ochrony konsularnej oraz postępowania państw z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.


Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 16. luty 2024 - 11:19; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 09:29; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski