fbpx nagroda | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Dwaj pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zostali laureatami Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska. Dr Tomasz Snarski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii został nagrodzony za książkę „Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”, a dr. Bartłomiejowi Glinieckiemu, adiunktowi w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, przyznano nagrodę za książkę „Mieszkaniowy rachunek powierniczy.

stypendium

stypendiumZ radością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018/2019 dla studentów i doktorantów. Wśród laureatów znaleźli się studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego:

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. Jerzy Gwizdała przyznał zespołową nagrodę naukową I stopnia pracownikom Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018, w tym za opublikowanie 4 monografii naukowych. Nagrodę wręczono podczas październikowego posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego przyznał pracownikom Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych zespołową nagrodę naukową I stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017-2018, w tym za opublikowanie 4 monografii naukowych. Nagrodę wręczono podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji w październiku 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Rada Naukowa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy podjęła uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Profesorowi Andrzejowi Szmytowi z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Inspiratorem uhonorowania był rektor Kijowskiego Uniwersytetu Prawa – Profesor Jurij Boszycki.

Pan mgr Mateusz Kosmol z Katedry Prawa Cywilnego uzyskał nominację do nagrody dla najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli akademickich w województwie pomorskim w plebiscycie NAUCZYCIEL NA MEDAL gazety Dziennik Bałtycki.

jz

Z radością informujemy, że książka prof. dr. hab. Jerzego Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa, wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, została nominowana przez Jury Konkursu do Nagrody im. Jana Długosza za rok 2018. 

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w trzech kategoriach: książka naukowa, dydaktyczna i przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Z przyjemnością informujemy, że podczas 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA w ramach Warszawskich Targów Książki książka pt. „Zabytki – prawo i praktyka” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2017, ss. 633) autorstwa prof.