Staże W Europejskim Urzędzie Patentowym i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej WPIA UG serdecznie zaprasza studentów ostatniego roku studiów Uniwersytetu Gdańskiego do wysyłania zgłoszeń do udziału w siódmej edycji Programu PAN European Seal, polegającego na odbyciu rocznego płatnego stażu w najważniejszych europejskich instytucjach w obszarze własności intelektualnej.

 

Czym jest PAN European Seal Programme?

Uniwersytet Gdański jest członkiem programu PAN European Seal, stworzonego przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Europejski Urząd Patentowy (EPO) we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Celem programu jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej.

 

Jakie są korzyści wzięcia udziału w programie?

Program daje możliwość najlepszym studentom/absolwentom zdobycia cennego doświadczenia w instytucjach europejskich, poprzez odbycie rocznego płatnego stażu w siedzibie EUIPO – Alicante lub EPO – w Monachium. Jest to okazja do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów. Praca we wskazanych instytucjach pomoże zapoznać się w praktyce z organizacją i funkcjonowaniem europejskiego systemu prawa patentowego, znaków towarowych UE i wzorów wspólnotowych, a także zwalczania naruszeń prawa własności intelektualnej.

Stażysta będzie miał możliwość poznania specyfiki i organizacji pracy danej instytucji i być może będzie to dla niego pierwszy krok do rozpoczęcia kariery w dziedzinie ochrony własności intelektualnej w instytucjach UE. Ponadto, będzie miał niewątpliwie możliwość udoskonalenia swoich umiejętności językowych oraz rozwinięcia się zawodowo przy profesjonalnym wsparciu specjalistów w danej dziedzinie, jak również wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia w przyszłej pracy.

 

Co otrzyma uczestnik Programu?

Uczestnik otrzymuje własne stanowisko pracy i niezbędne narzędzia, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto, stażyście wypłacane będzie miesięczne stypendium w wysokości 1.000 euro.

 

W jakich obszarach można odbyć staż?

Uczestnik Programu będzie miał możliwość odbycia stażu w jednym z następujących obszarów:

·     Law (including IP Law)

·     IP & Knowledge management

·     Political Sciences & International Relations

·     Linguistics

·     Economics & Finance

·     Information Technology

·     Communication, Marketing & Data Analysis

·      Facility Management (including Architecture and Engineering)

·     Human Resources

 

Postępowanie rekrutacyjne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w rekrutacji, proszone są o wysłanie do dnia 15 lutego 2021 r. na adres joanna.marszalek@prawo.ug.edu.pl następujących dokumentów:

  • CV w j. angielskim (format Word),
  • List motywacyjny w j. angielskim,
  • Dokument potwierdzający znajomość jednego z języków EUIPO (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański) na poziomie co najmniej B1,
  • Dyplom ukończenia studiów (udział w rekrutacji możliwy jest także dla studentów ostatniego roku pod warunkiem ukończenia studiów z końcem bieżącego roku akademickiego i przedstawieniem dyplomu w dniu rozpoczęcia stażu).

Po przejściu etapu rekrutacji wewnętrznej, kandydaci zostaną poproszeni o dokonanie zgłoszenia poprzez stronę EUIPO i dołączenie do zgłoszenia skanów wymaganych dokumentów. Na podstawie przesłanych zgłoszeń EUIPO i EPO dokonują ostatecznej selekcji kandydatów.

 

Uwaga! Uczestnicy Programu nie mogą być beneficjentami innego unijnego programu szkoleniowego!

 

Materiały informacyjne:

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851

https://jobs.epo.org/content/PanEuropeanSeal/?locale=en_GB

 

Filmy promocyjne:

https://drive.google.com/file/d/1FGz7K0XgtcITi-E8kM3AH-HPKoUhPPs8/view

https://drive.google.com/file/d/1jrxwx0j1L5Q2GgiVaZZEWoItvy012w9A/view

 

logo

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Styczeń 2021 - 20:37; osoba wprowadzająca: Joanna Marszałek Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Styczeń 2021 - 20:49; osoba wprowadzająca: Joanna Marszałek