Dr hab. Maciej Nyka, prof. UG uczestnikiem panelu dyskusyjnego współorganizowanego przez WPiA UG w ramach Climate Adaptation Summit 2021.

cas2021W dniach 25 i 26 stycznia odbył się Climate Adaptation Summit 2021. Pierwsze ogólnoświatowe spotkanie szefów państw i rządów zajmujące się wyzwaniami adaptacji zmian klimatu. Uniwersytet Gdański jako pierwsza uczelnia w Polsce uczestniczył w tym wydarzeniu prezentując w ramach imprezy towarzyszącej szczytowi CAS2021  - „Akademia klimatyczna – kino dla klimatu”  film  „Zmiana klimatu o świat wokół nas” (https://www.youtube.com/watch?v=jJuC-tJge70) - o wpływie zmian klimatu na gospodarkę wodną i rozwój chorób zakaźnych, najnowsza produkcja UG, w którym udział wzięli  naukowcy z Wydziału Oceanografii i Geografii UG. 
W ramach imprez towarzyszących Szczytowi Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego był reprezentowany przez dr hab. Macieja Nykę, prof. UG, który wziął udział w zorganizowanej w ramach Akademii Klimatycznej dyskusji „Adaptacja do zmian klimatu globalnie, regionalnie, lokalnie.” Dyskusję moderowała inicjatorka przedsięwzięcia Izabela Ratajczak-Juszko (Akademia klimatyczna), a poza przedstawicielem WPIA UG udział w niej wzięli: Małgorzata Hajto (Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ocen Środowiskowych), Ryszard Gajewski (Prezes Spółki Gdańskie Wody), Barbara Rajkowska, Instytut Ochrony Środowiska (Państwowy Instytut Badawczy, kierowniczka projektu Klimada 2.0), oraz Tomek Michniewicz (dziennikarz i podróżnik). Współorganizatorami wydarzenia był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdanskiego, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Spółka Gdańskie Wody, Centrum Hevelianum.  W trakcie dyskusji starano się znaleźć odpowiedź na pytanie o instrumenty w tym instrumenty prawne wspierania adaptacji zmian klimatu w wymiarze globalnym i w wymiarze lokalnym, z perspektywy Gdańska, czy regionu, ale także z perspektywy państw Afryki. Przedstawiono również scenariusze zmian klimatu i potencjalne następstwa ich realizacji w szczególności na migrację klimatyczną, gospodarkę wodną, żywnościową, ochronę przyrody, czy rozwój infrastruktury.
 
Climate Adaptation Summit 2021 wraz z imprezami towarzyszącymi był okazją do ukazania zaangażowania pracowników WPIA UG w badania nad prawem klimatu, a także złożoności i interdyscyplinarności badań prowadzonych w tym zakresie.
 
Całe nagranie wideo panelu dyskusyjnego można obejrzeć pod adresem: https://fb.watch/3id_oPbAko/
 
Więcej na temat Climate Adaptation Summit 2021: https://www.cas2021.com/
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Styczeń 2021 - 08:29; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 29. Styczeń 2021 - 08:29; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski