Premiera „hospitacji filadelfijskich” na WPiA UG

Z inicjatywy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich w dniu 12 listopada 2021 r. odbyła się na naszym Wydziale pierwsza tzw. "Hospitacja filadelfijska". Zgodnie z grecką etymologią słowa philadelphia - Φιλαδέλφεια (philos – „przyjaciel, przyjacielski”; adelphos – „brat”) istotą nowej formuły hospitacyjnej ma być przyjacielska, oparta na wzajemnym szacunku i życzliwości refleksja nauczycieli akademickich nad prowadzonymi przez nich zajęciami dydaktycznymi. Udział w wykładach i ćwiczeniach koleżanek i kolegów z Wydziału oraz późniejsza rozmowa na temat doświadczeń wizytujących oraz prowadzących zajęcia ma służyć obopólnej inspiracji i pogłębionemu namysłowi nad procesem kształcenia studentów. W pierwszej hospitacji przyjacielskiej udział wzięli: dr hab. Maciej Wojciechowski, dr Marcin Michalak oraz mgr Krystyna Warylewska-Kamuś

 

foto

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Grudzień 2021 - 08:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 8. Grudzień 2021 - 08:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski