Wydziałowe Rozmowy o Etyce

W dniu 02.02.2022 r. na platformie MS Teams odbyło się pierwsze z dwóch spotkań pod nazwą „Wydziałowe Rozmowy o Etyce”. Spotkanie zostało zorganizowanie przez Wydziałowy Zespół ds Strategii HR Excellence in Research kierowany przez Panią dr hab. Małgorzatę Balwicką-Szczyrbę, prof. UG, Prodziekana ds. Kształcenia.

Gośćmi spotkania byli  dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich, dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG - Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Nauczycieli Akademickich, oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. UG - Zastępca Rzecznika ds. Równego Traktowania i Przeciwdziałania Mobbingowi na UG. W swoich wystąpieniach zaproszeni Goście podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z pełnionymi funkcjami oraz przybliżyli uczestnikom spotkania praktyczne i instytucjonalne aspekty swojej działalności.

Następnie odbyła się dyskusja uczestników spotkania, która dotyczyła obowiązków etycznych nauczycieli akademickich jako pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, badaczy naukowych, dydaktyków oraz jako uczestników życia publicznego. Podjęto też próbę rekonstrukcji tych wartości, którymi powinna się kierować wspólnota prawników akademickich.

Spotkanie moderował dr hab. Paweł Sut we współpracy z dr hab. Anną Rytel-Warzochą, prof. UG.

Drugie spotkanie z cyklu Wydziałowych Rozmów o Etyce odbędzie się 2 marca 2022 r. (o godz. 17.00) i zostanie zorganizowane przez Radę Samorządu Studentów WPiA UG.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. luty 2022 - 12:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. luty 2022 - 12:35; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski