Seminarium na Uniwersytecie La Laguna w Hiszpanii dr Małgorzaty Węgrzak i dr Anny Podolskiej

W dniu 4 marca 2022 r. dr Małgorzata Węgrzak i dr Anna Podolska (Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej) wygłosiły wykład on line na Uniwersytecie La Laguna w Hiszpanii zatytułowany Artificial Intelligence after the pandemic: trends and challenges.

W trakcie seminarium dla hiszpańskich studentów prawa omówiły między innymi zagadnienia prawne i etyczne związane ze sztuczną inteligencją, wpływ Internetu na społeczeństwo i pojawiające się zagrożenia dla praw człowieka, a także aktualne wyzwania i ryzyka związane z rozwojem nowych technologii.

 

wpia

wpia

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 9. Marzec 2022 - 12:12; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 9. Marzec 2022 - 12:16; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski