Dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) dla WPiA UG

Międzynarodowy projekt pt. „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój (Wirtschaft, Finanzen und nachhaltige Entwicklung)“, którego liderem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskał dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) mającej siedzibę w niemieckim Frankfrucie nad Odrą.

 

W dniu 8 lipca 2022 r. projekt pt. „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój (Wirtschaft, Finanzen und nachhaltige Entwicklung)“, którego liderem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskał dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) mającej siedzibę w niemieckim Frankfrucie.

Kierownikiem międzynarodowego projektu jest dr Hanna Wolska z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska. W skład zespołu badawczego wchodzą: prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska), dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler (Katedra Prawa Finansowego), dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG (Katedra Prawa Finansowego), dr Damian Cyman (Katedra Prawa Finansowego), dr Przemysław Panfil (Katedra Prawa Finansowego) oraz mgr Aleksandra Szydzik (Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych).

Projekt „Gospodarka, finanse a zrównoważony rozwój (Wirtschaft, Finanzen und nachhaltige Entwicklung)“, będzie realizowany w partnerstwie z: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierownik: dr Anna Trela), Uniwersytetem w Giessen (kierownik: dr Magdalena Jaś-Nowopolska), Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (kierownik: dr hab. Michał Biliński), Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (kierownik: dr hab. Ewa Przeszło, prof. UŚ i dr Agnieszka Piwowarczyk) oraz Wydawnictwem C.H. Beck (kierownik: dr Joanna Ablewicz).

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych na temat wpływu i realizacji wartości jaką jest zrównoważony rozwój na gospodarkę i finanse w Polsce i Niemczech. Projekt obejmować będzie analizę w perspektywie komparatystycznej – zarówno w ujęciu horyzontalnym, tj. na poziomie krajowym, jak i ujęciu wertykalnym, - z punktu widzenia relacji państwo – Unia Europejska, przy jednoczesnym uwzględnieniu podobieństw i różnic pomiędzy Polską a Niemcami w tym zakresie. Badania będą prowadzone równolegle na kilku płaszczyznach dogmatycznych, z perspektywy prawa gospodarczego, prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i prawa ochrony środowiska. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju obejmuje wiele działań społeczno-gospodarczych, w których następują procesy integrowania aktywności politycznej, gospodarczej i społecznej, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Wartość jaką jest zrównoważony rozwój wykracza zatem poza kwestie ściśle związane z ochroną środowiska. Stanowi ona również punkt odniesienia dla problematyki rozwoju infrastruktury, budowy więzi społecznych czy kształtowania ładu przestrzennego, zyskując tym samym uniwersalny charakter.

 

Do projektu zaproszeni zostaną polscy i niemieccy młodzi naukowcy z wiodących ośrodków uniwersyteckich, którzy w ramach wybranych specjalizacji prowadzą badania koncentrujące się wokół gospodarki, finansów i zrównoważonego rozwoju.

wpia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Lipiec 2022 - 08:16; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Maj 2023 - 14:12; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski