Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022-2023 na naszym Wydziale

Dnia 6 października 2022 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na naszym Wydziale.  

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczystość otworzył przemarsz orszaku złożonego z członków Rady Wydziału WPiA UG, Dziekana Wydziału wraz z Prodziekanami oraz gościa honorowego – Prorektor UG ds. Współpracy i Rozwoju.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Dziekani i Prodziekani Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciele władz innych jednostek UG (m.in. Kanclerza UG, Biblioteki UG, Wydawnictwa UG i Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG), przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, najwyższych instancji regionalnych sądów powszechnych i administracyjnych, służb mundurowych oraz samorządów prawniczych. Poczet sztandarowy – na zaproszenie Dziekana Wydziału - wystawiło najstarsze polskie bractwo akademickie – Konwent Polonia (istniejące od 1828 r.) zaprzyjaźnione z Wydziałem.

Uroczystość otworzyło odśpiewanie Hymnu Państwowego przez Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Marcina Tomczaka.

Była to pierwsza od wybuchu pandemii Covid-19 w pełni otwarta inauguracja roku – co podkreślił na wstępie swojego wystąpienia Dziekan WPiA UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG. W swoim przemówieniu Dziekan podsumował miniony rok akademicki i wyliczył liczne sukcesy naszego Wydziału – począwszy od zdobycia prestiżowej kategorii A w ewaluacji dyscypliny naukowej nauki prawne uprawianej na Wydziale (sukces zawdzięczamy świetnemu dorobkowi naukowemu pracowników Wydziału oraz koordynacji procesu ewaluacji przez Prodziekana ds. Nauki dr. hab. Piotra Uziębłę, prof. UG), poprzez rekordowe w skali historii Wydziału oraz na tle innych wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego wyniki w zakresie umiędzynarodowienia i współpracy międzynarodowej (sukces zaangażowanych we współpracę międzynarodową pracowników i studentów Wydziału oraz działań Prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dr. hab. Marcina M. Wiszowatego, prof. UG), aż po różne autorskie inicjatywy z zakresu jakości kształcenia (sukces zespołów kierowanych przez Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Małgorzatę Balwicką-Szczyrbę, prof. UG). Dziekan podziękował za te wyniki i sukcesy wszystkim Prodziekanom oraz całej społeczności Wydziału. Podkreślił takkże wysoką pozycję, którą Wydział zdobył we wszystkich prestiżowych rankingach prasowych, na czele z rankingiem „Perspektyw”. Nasza pozycja jest z roku na rok coraz wyższa, ale nasze ambicje są jeszcze większe.

Trwająca wojna na Ukrainie stała się przyczynkiem do wspomnienia świetnych wyników Zbiórki dla Ukrainy zorganizowanej nazajutrz po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Akcja spontanicznie zorganizowana przez studentów naszego Wydziału, gdański oddział ELSA i Radę Samorządu Studentów WPiA UG (wówczas kierowaną przez p. Aleksandra Piskorza) i koordynowana przez Prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dr. hab. Marcina M. Wiszowatego, prof. UG, przyniosła imponujące wyniki i przyczyniła się do udzielenia pomocy ponad 4000 potrzebującym na miejscu i kolejnym tysiącom na granicy polsko-ukraińskiej i na Ukrainie. Pomoc nadal trwa, ale przyjęła obecnie formę zgodną z naukowym charakterem Wydziału. Powstają kolejne poradniki prawne w języku ukraińskim tworzone przez zespoły autorskie złożone ze studentów i pracowników naukowych, publikowane sukcesywnie na naszej stronie internetowej. Dziekan podziękował całej społeczności i Prodziekanowi za te cenne i bardzo udane akcje.

W swoim przemówieniu Dziekan odniósł się także do przyszłości, wyrażając nadzieję, że pomimo uzasadnionych obaw, silna jednością społeczność Wydziału z powodzeniem stawi czoła przeciwnościom i będzie kontynuowała owocną pracę dla dobra Wydziału, Uniwersytetu i Polski. Na koniec Dziekan wypowiedział tradycyjną formułę: QUOD BONUM, FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT – oraz oficjalnie ogłosił, że Rok Akademicki 2022/2023 został otwarty.

W przemówieniu Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG na pierwszym planie znalazły się spektakularne sukcesy Wydziału w minionym roku – kategoria „A” uzyskana w ewaluacji i pozycja niekwestionowanego lidera w zakresie umiędzynarodowienia, którą uzyskał nasz Wydział w skali całego Uniwersytetu Gdańskiego. Pani Prorektor złożyła społeczności naszego Wydziału serdeczne gratulacje, życzyła licznych, kolejnych sukcesów oraz podziękowała za dotychczasową współpracę i wsparcie, jakiego doświadczyła ze strony Wydziału. 

Wśród kolejnych mówców znaleźli się Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UG, p. Eligiusz Michałek, oraz Przewodniczący Rady Samorządu Studentów WPiA UG, p. Michał Podlewski – którzy dołączyli się do gratulacji i życzeń.

Kolejnym punktem programu było ślubowanie studentów 1. Roku – nieodzowny element tradycyjnej immatrykulacji, czyli przyjęcia do grona studentów. Ceremonię przeprowadziła p. Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG.  

Następnie Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, p. Joanna Kamień ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną oraz przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. We wszystkich trzech kategoriach laureatami konkursu zostali pracownicy naszego Wydziału, a w kategorii „książka dydaktyczna” – jury oceniło tak wysoko pozycję pod redakcją dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby, prof. UG i dr hab. Joanny Kruczalak-Jankowskiej, prof. UG (Kierownik Katedry Prawa Handlowego), na którą złożyły się eseje przygotowane przez pracowników Wydziału, że postanowiło o nieprzyznaniu nagród w pozostałych klasach tej kategorii (o szczegółowych wynikach konkursu informowaliśmy  na początku września).

Kulminacyjnym punktem uroczystości i kolejnym przejawem tradycji akademickiej był wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosiła go p. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG - Kierownik Katedry Prawa Morskiego. Wykład zatytułowany "Prawo oceanu światowego do ochrony" dotyczył jednego z najpoważniejszych problemów, z jakimi mierzymy się w naszych czasach - czyli zanieczyszenia oceanów światowych oraz środków zaradczych, jakie powinniśmy bez zwłoki wdrażać dopóki jest jeszcze szansa na uratowanie jednego z najważniejszych i najcenniejszych zasobów kuli ziemskiej. Bezpośrednio po wykładzie Pani Prorektor poprosiła o głos, aby poinformować, że p. prof. Dorota Pyć została nominowana na Kierownika nowoutworzonego, ogólnouniwersyteckiego Centrum Badań nad Gospodarką Morską. Zebrani nagrodzili wykład i nominację oklaskami.

Na zakończenie uroczystości Akademicki Chór UG wykonał "Gaude Mater Polonia" - średniowieczny polski hymn tradycyjnie towarzyszący największym akademickim uroczystościom. 

Całej społeczności Wydziału Prawa i Administracji UG życzymy wszystkiego najlepszego !

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 7. Październik 2022 - 15:58; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: sobota, 8. Październik 2022 - 22:14; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty