VI Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego

W dniach 19-22 kwietnia 2023 r. odbędzie się VI Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego, którą organizują Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Tematem wiodącym Konferencji będą zrównoważone finanse - sustainable finance.

 

To jeden z najbardziej aktualnych przedmiotów badań naukowych prowadzonych przez przedstawicieli doktryny prawa finansowego. Zagadnienie to ma także rosnący wpływ na praktykę funkcjonowania rynku finansowego oraz decyzje podejmowane w obszarze polityki fiskalnej. Za czynnik przyśpieszający rozwój koncepcji zrównoważonych finansów w XXI wieku należy uznać zjawiska, procesy i wydarzenia mające wymiar kryzysowy, takie jak na przykład: globalny kryzys finansowy 2008, pandemię, wojnę na Ukrainie.

Warto przy tym podkreślić, że to sektor finansowy oraz finanse publiczne odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych i budowie innowacyjnej, niskoemisyjnej gospodarki przyszłości. W tym ujęciu finanse są instrumentem realizacji celów określonych przez ONZ w „Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Proponowana tematyka Konferencji obejmuje także zagadnienia prawa finansowego i finansów publicznych, prawa finansowego samorządu terytorialnego, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń, prawa rynku finansowego i międzynarodowego prawa finansowego.

Chcielibyśmy, aby nasza tegoroczna konferencja była miejscem ważnej debaty dotyczącej roli finansów i prawa finansowego w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Dziękujemy za pomoc, wparcie, współpracę, partnerom społecznym i sponsorom.
 

logo

 

W szczególny sposób dziękujemy Patronom Honorowym Konferencji Ich Magnificencjom Rektorom Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Białymstoku
Dziekanom Wydziału Prawa i Administracji UG i Wydziału Prawa UwB.

Panu Arturowi Kosickiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego i Województwu Podlaskiemu - Partnerowi Strategicznemu.
 

podlaskie.eu

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. luty 2023 - 08:18; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: niedziela, 18. Czerwiec 2023 - 15:48; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty