Wizyta studyjna Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby prof. UG na Uniwersytecie w Aalborg (Dania)

W dniach 17-21 kwietnia 2023 r., w ramach  ministerialnego projektu "Liderzy w zarządzaniu uczelnią"  Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba prof. UG wzięła udział w wizycie studyjnej na Uniwersytecie w Aalborg oraz Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering Science And Sustainability under the Auspices of UNESCO. Celem szkolenia było zapoznanie polskich dziekanów i prodziekanów z systemem szkolnictwa wyższego w Danii, a zwłaszcza ze stosowaną na Uniwersytecie w Aalborg metodą PBL (problem-based learning).

Metoda PBL pozwala na zdobywanie wiedzy połączone z problemowym i projektowym jej wdrożeniem. Zadaniem studentów jest zrealizowanie projektu/rozwiązanie problemu  pod nadzorem nauczyciela akademickiego, a także zaprezentowanie wyników badań  w ustalonym terminie. Rozwiązując problem/realizując projekt studenci spotykają się regularnie i przedstawiają nauczycielowi rezultaty pracy/badania na poszczególnych etapach. Nauczyciel konsultuje wypracowaną przez grupę studencką tezę badawczą, cele badań, metody badawcze oraz zebraną literaturę.

Metoda PBL uczy studentów współpracy zespołowej, stawiania pytań i szukania rozwiązań, doskonalenia warsztatu badawczego, dostrzegania praktycznej doniosłości nauki. Pozycjonuje studentów w charakterze osób odpowiedzialnych za organizację pozyskiwania wiedzy i jej implementacji. Z kolei nauczyciel staje się  przewodnikiem po meandrach wiedzy i jej praktycznym zastosowaniu,  swoistym nadzorcą nad realizacją przez grupę studentów projektów/rozwiązywaniem problemów, przy należytym zastosowaniu wiedzy i metod badawczych.

Metoda PBL jest stosowana na wielu Uniwersytetach w Europie i na świecie.

Wizyta studyjna Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby

Na zdjęciu (od lewej): dr hab. Arkadiusz Janicki prof. UG - Dziekan Wydziału Historycznego UG; dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG - Prodziekan ds kształcenia na WPiA UG; dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG - Prodziekan ds kształcenia na Wydziale Biologii UG; dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG - Koordynator programu Erasmus+ na Wydziale Biologii UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Maj 2023 - 13:08; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty Ostatnia zmiana: środa, 3. Maj 2023 - 19:20; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty