Najnowszy numer czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”

Najnowszy numer czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze”Z przyjemnością informujemy, że w ostatnim czasie ukazał się numer 1(58)/2023 czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze” pt. „Standard ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym”.

Redakcję naukową numeru objęła dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego, prezentując w jego ramach artykuły naukowe oraz glosy poświęcone problematyce postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ochrony prawnej gwarantowanej w tym postępowaniu.

W numerze m.in. przedstawiono formy ochrony prawnej udzielanej przez sądy powszechne i administracyjne oraz płaszczyzny, na których obecnie mogą ujawniać się spory kompetencyjne między tymi sądami, omówiono podnoszoną w doktrynie propozycję przyznania notariuszom kompetencji do wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu cywilnym, jak również przeanalizowano wpływ zasad zaskarżania orzeczeń na ochronę praw jednostki w postępowaniu cywilnym, biorąc pod uwagę rozbudowany katalog nadzwyczajnych środków zaskarżenia w polskim porządku prawnym. „Gdańskie Studia Prawnicze” prezentują w tym numerze także szeroki przegląd orzecznictwa sądowego – zarówno sądów krajowych, jak i międzynarodowych.

Zachęcamy do lektury numeru 1(58)/2023 „Gdańskich Studiów Prawniczych”, które dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.


Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 14. Czerwiec 2023 - 08:28; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 13. Grudzień 2023 - 08:36; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski