WPiA UG na VIVA Dydaktyka

Z przyjemnością dzielimy się krótkim podsumowaniem festiwalu Viva Dydaktyka, który odbył się 21 czerwca na Wydziale Biologii UG. Festiwal był świętem dydaktyki i nauczania oraz okazją do międzywydziałowej wymiany pomysłów dydaktycznych.  

Jednym z elementów festiwalu były stragany dydaktyczne. Nasz Wydział zorganizował stoisko, które promowało biuletyn „Wiadomości Dydaktyczne”, publikowany przez Wydziałowy  Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia pod redakcją dr Beaty J. Kowalczyk. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i zapewniło uczestnikom festiwalu-nauczycielom akademickim-wgląd w działalność Zespołu, podejmowaną na rzecz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na WPiA. 

Podczas festiwalu dr Beata J. Kowalczyk wzięła udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym "Rutyna kontra zaskoczenie: dlaczego trenujemy i co wnosimy do kultury uniwersytetu?". Rozmowa dotyczyła znaczenia szkolenia wykładowców i jego roli w poznawaniu najnowszych narzędzi i technik nauczania, które w dzisiejszym świecie są nie tyle luksusem, ile koniecznością. 

Odbyła się także debata - "Dlaczego, po co i dla kogo uniwersytet?" – której uczestnikiem był dr hab. Maciej Wojciechowski. Dyskusja było okazją do refleksji nad wewnętrznym celem i wartością uniwersytetu, rolami, jakie odgrywa on w społeczeństwie oraz jego znaczeniem dla różnych interesariuszy.  

W trakcie festiwalu wręczone zostały również certyfikaty nowym tutorom akademickim. Wśród osób, które w tym roku akademickim ukończyły kurs tutoringu akademickiego i uzyskały certyfikaty są także pracownicy naszego wydziału: Prof. dr hab. Kamil Zeider, dr Paulina Glejt-Uziębło, dr Beata J. Kowalczyk, mgr Wojciech Jankowski, mgr Dawid Marko. 

Festiwal był doskonałą okazją do potwierdzenia zaangażowania naszego Wydziału w rozwój najwyższych standardów dydaktycznych, które są istotne nie tylko dla nas, ale przekładają się na wartość dodaną dla całej społeczności akademickiej UG. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 11:59; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Czerwiec 2023 - 15:07; osoba wprowadzająca: Marcin Wiszowaty