Dr Anna Klimaszewska laureatką konkursu NCN OPUS 24

Z przyjemnością informujemy, że p. dr Anna Klimaszewska (Katedra Historii Prawa), zdobyła grant w ramach najnowszej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 24.

Grant posłuży do sfinansowania projektu badawczego pod tytułem: Tsunami czy delikatny przypływ? Europejska myśl prawna w zderzeniu z francuskim Kodeksem handlowym z 1807 r.

Jak czytamy w opisie projektu:

„Na to, jak ludzie interpretują̨ i przetwarzają̨ informacje, bardzo duży wpływ ma sposób, w jaki dana informacja została przekazana - jaka narracja została przyjęta. Wykorzystują̨ to np. politycy i mass media, dostarczając poprzez swoje narracje swoistych „ram” dla społecznego postrzegania rożnych zjawisk. Naukowcy badają̨ te zagadnienia od dziesięcioleci. Nikt jednak do tej pory nie sprawdził, jaki wpływ na rożne sfery naszego zżycia mają ramy narzucone przez ustawodawcę̨, który, tworząc prawo, wprowadza znacznie bardziej ingerujące i złożone ramy niż̇ np. te swobodnie tworzone przez uczestników debat politycznych.

Działalność ustawodawcy przybiera rożne formy. Nie ulega jednak wątpliwości, że szczególną w niej rolę odgrywają̨ kodeksy prawa. Dzieje się̨ tak nie tylko dlatego, że są̨ one usystematyzowanymi i kompleksowymi zbiorami norm. Stanowią̨ one przede wszystkim (przynajmniej w założeniu) główny punkt odniesienia w danej dziedzinie i niosą̨ za sobą̨ silny ładunek ideologiczny, tworząc tym samym ramy dla danego obszaru aktywności społecznej.

Celem projektu jest przeanalizowanie po raz pierwszy efektu ramy narzuconej przez ustawodawcę̨ za pomocą̨ kodeksu prawa w odmiennych warunkach społeczno-gospodarczych. Analiza porównawcza studiów przypadków z rożnych kultur prawnych pozwoli na odtworzenie sposobu, w jaki pierwszy na świecie nowożytny kodeks handlowy - francuski kodeks z 1807 r. wydany na polecenie Napoleona Bonaparte - rezonował w europejskiej myśli prawnej i jak wpłynął na europejski dyskurs prawny w XIX wieku. Nie mając konkurencji przez wiele dekad, znacząco oddziaływał na systemy prawne na całym świecie. Zostanie zatem porównane jego oddziaływanie jako „ramy” w rożnych krajach.

Dzięki zastosowaniu interdyscyplinarnej metodologii i narzędzi cyfrowych projekt stworzy zupełnie nowe podejście do prawa, wytyczając tym samym ścieżkę̨ do prowadzenia podobnych badań w odniesieniu do pozostałych dziedzin prawa dowolnych państw i epok”.

W obecnej edycji programu OPUS 24, w panelu H5 („prawo, nauki o polityce, polityki publiczne”) nagrodzono jedynie 5 projektów z całej Polski. Grant uzyskany przez dr A. Klimaszewską uzyskał najwyższe spośród nich finansowanie, w wysokości 2 mln 565 tysięcy 396 zł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań !

 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 11. Lipiec 2023 - 09:18; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: piątek, 14. Lipiec 2023 - 10:54; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski