RDNPUG nadała stopień doktora habilitowanego Hannie Wolskiej

Hanna WolskaZ przyjemnością informujemy, że w dniu 25 września 2023 r. Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr Hannie Wolskiej (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska) stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Podstawę wniosku stanowiło osiągnięcie naukowe w postaci monografii naukowej pod tytułem „Model relacji pomiędzy krajowymi organami administracji publicznej a przedsiębiorcami” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022), w której Autorka jako podstawowe zagadnienie badawcze uczyniła stworzenie z materiału normatywnego, uwarunkowań aksjologicznych i politycznych modelu relacji występującej w sferze gospodarczej pomiędzy krajowymi organami administracji publicznej a przedsiębiorcami.

Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego jednogłośnie przychyliła się do opinii komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Hanny Wolskiej, zgodnie z którą osiągnięcia naukowe dr Hanny Wolskiej stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki prawne, a Habilitantka wykazała się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni.

Serdecznie gratulujemy uzyskanego stopnia naukowego i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. Październik 2023 - 08:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 3. Październik 2023 - 08:33; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski