Relacja: Konferencja międzynarodowa pt. „Interes publiczny jako wyznacznik wpływu państwa na gospodarkę i finanse”

26-27 października 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce interesu publicznego jako wyznaczniku wpływu państwa na gospodarkę i finanse. Wydarzenie miało charakter hybrydowy.

We wspólnym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych z Polski, Czech oraz Niemiec. Należy tu wymienić m.in. Uniwersytet w Gießen, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Uniwersytet w Marburgu, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Gdański. Wśród prelegentów wystąpił między innymi: Prof. Dr. Stefan Haack (Uniwersytet Europejski Viadrina), JUDr. Johan Schweigl, Ph.D (Uniwersytet Masaryka w Brnie); Prof. dr hab. Andrzej Powołowski (Uniwersytet Gdański), Dr hab. Adam Niewiadomski (Uniwersytet Warszawski), prof. UW; Dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG (Uniwersytet Gdański); Dr hab. Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); Dr. Carsten Schirrmacher (Uniwersytet w Gießen); Dr Anna Trela (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); Dr Magdalena Jaś-Nowopolska (Uniwersytet w Gießen), Dr Małgorzata Wróblewska (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) oraz Eva-Maria Thierjung (Uniwersytet w Greifswaldzie).

Moderatorami konferencji byli: dr hab. Ewa Szewczyk profesor z Uniwersytetu Zielonogórskiego (moderator pierwszego dnia konferencji) oraz dr hab. Edvard Juchnevicius profesor Uniwersytetu Gdańskiego (moderator drugiego dnia konferencji).

Konferencja stanowiła jedno z działań naukowych realizowanych w ramach międzynarodowego grantu naukowego, finansowanego przez MEiN w ramach programu „Doskonała Nauka”. Efektem projektu jest wydanie w prestiżowym czasopiśmie Studia Iuridica całego tomu poświęconemu tematyce projektu. Kierownikiem grantu jest dr hab. Hanna Wolska z Uniwersytetu Gdańskiego.


Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Listopad 2023 - 15:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 16. Listopad 2023 - 08:18; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski