Dwa zwycięskie projekty naukowe badaczy z WPiA UG w konkursach konkursów Narodowego Centrum Nauki!

Z przyjemnością informujemy, że pracownik naszego Wydziału - dr hab. Michał Gałędek, prof. UG z Katedry Historii Prawa oraz doktorantka naszego Wydziału – mgr Aleksandra Górska-Jankowska uzyskali granty badawcze w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Dwa zwycięskie projekty naukowe badaczy z WPiA UG w konkursach konkursów Narodowego Centrum Nauki!Dr hab. Michał Gałędek, prof. UG z Katedry Historii Prawa uzyskał grant badawczy w ramach konkursu OPUS 26. Projekt dr. hab. Michała Gałędka nosi tytuł „Narodziny nowoczesnego prawa administracyjnego. Porównawcza analiza dorobku czasów stanisławowskich (1764-1795) z osiągnięciami okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807-1830)”. Celem projektu jest podjęcie badań zmierzających do odpowiedzi na pytanie, kiedy proces tworzenia podstaw prawnych nowoczesnego państwa polskiego został zainicjowany? Sposobem na uzyskanie odpowiedzi będzie podjęcie badań komparatystycznych uwzględniających dwa kluczowe dla tego zagadnienia okresy w historii Polski. Pierwszym jest okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795), podczas którego zainicjowany został proces reform w duchu idei Oświecenia. Apogeum procesu naprawy Rzeczypospolitej było dzieło Sejmu Wielkiego, zarówno w wymiarze koncepcji teoretycznych, jak i wprowadzonych regulacji prawnych. Drugim obszarem ujętym w analizie porównawczej będą lata 1807-1830, okres istnienia Księstwa Warszawskiego (1807-1815) i Królestwa Polskiego doby konstytucyjnej (1815-1830).


Mgr Aleksandra Górska-JankowskaMgr Aleksandra Górska-Jankowska, której promotorem jest dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG (Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej) uzyskała natomiast grant badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM 22. Projekt mgr. Aleksandry Górskiej-Jankowskiej nosi tytuł: „Klauzula bestsellerowa: w kierunku bardziej sprawiedliwego prawa autorskiego”. Przedmiotem projektu jest analiza tzw. „klauzuli bestsellerowej”. Jest to instytucja prawa autorskiego polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia twórcy przez sąd w razie jego rażącej dysproporcji z korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy (art. 44 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Mechanizm ten ma na celu ochronę autorów i wykonawców, którzy postrzegani są często jako słabsza strona stosunku zobowiązaniowego. W doktrynie wskazuje się, że „Klauzula bestsellerowa” w wersji funkcjonująca w Polsce, pomimo obowiązywania w naszym porządku prawnym od prawie trzydziestu lat, ma marginalne znaczenie w praktyce. W celu odpowiedzi na pytanie o powód powyższego stanu rzeczy w ramach projektu polskie rozwiązanie zostanie porównane z przepisami niemieckimi i francuskimi. W projekcie przyjęta zostanie także perspektywa ekonomicznej analizy prawa (uwzględnione zostaną przede wszystkim wnioski płynące z badań empirycznych z dziedziny ekonomii behawioralnej).


 

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji wraz z listą laureatów konkursu znajduje się na stronie

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Czerwiec 2024 - 10:21; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 12. Czerwiec 2024 - 10:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski