Udział prof. UG, dr hab. Macieja Barczewskiego i mgr J. Marszałek w konferencji międzynarodowej

W dniach 8-9 października 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rethinking Patent Law as Incentive to Innovation” zorganizowana przez Urząd Patentowy RP, Instytut Nauk Prawnych PAN i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Głównym celem wydarzenia była analiza funkcji prawa patentowego w kontekście stymulowania innowacji w sektorach takich jak przemysł farmaceutyczny, rolnictwo, ITC, itp. W konferencji wzięli udział pracownicy Centrum Prawa Własności Intelektualnej UG: kierownik Centrum, prof. UG dr hab. Maciej Barczewski, który przewodniczył panelowi „Pharmaceutical Innovations” oraz mgr Joanna Marszałek.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Październik 2018 - 22:07; osoba wprowadzająca: Joanna Marszałek Ostatnia zmiana: niedziela, 25. Listopad 2018 - 08:56; osoba wprowadzająca: Joanna Marszałek