Publikacje naszych pracowników w ramach projektu NCN „Kodyfikacja narodowa – fantazmat czy realna alternatywa?”

W „Journal of Civil Law Studies” (11.2/2018) wydawanym przez Center of Civil Law Studies Louisiana State University Paul M. Hebert Law Center opublikowany został artykuł współautorstwa Michała Gałędka oraz Anny Klimaszewskiej: „Controversial Transplant? The Debate on the Adaptation of the Napoleonic Code on Polish Territory in the Early Nineteenth Century”. Artykuł dostępny jest online pod linkiem: https://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol11/iss2/3/. Tekst stanowi pokłosie udziału Michała Gałędka w konferencji „Unity and/or Diversity. An International, Interdisciplinary Conference on Comparative Law” zorganizowanej przez Louisiana State University w Baton Rouge w 2016 r.

W ostatnim czasie ukazały się także inne teksty anglojęzyczne stanowiące realizację projektu Narodowego Centrum Nauki „Kodyfikacja narodowa - fantazmat czy realna alternatywa? W kręgu debat nad rodzimym systemem prawa sądowego w konstytucyjnym Królestwie Polskim”. Oprócz artykułu Anny Klimaszewskiej: „La prise à partie in the French Code of civil procedure of 1806 and the question of the extent of judges' legal liability in the first half of the 19th century in the Polish territories”, o którego publikacji w „Giornale di Storia Costituzionale/Journal of Constitutional History” (37.1/2019)  już informowaliśmy (https://prawo.ug.edu.pl/media/aktualnosci/89151/publikacje_naszych_pracownikow_w_specjalnym_numerze_giornale_di_storia_costituzionale_reconfort), wydany został także artykuł Michała Gałędka: „The Problem of Non-Adaptability of National Legal Heritage. Discussion on the Reform of Civil Law in Poland in the Course of Work of Reform Committee in 1814” („Romanian Journal of Comparative Law”, 7.1/2017, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=687) oraz wspólna publikacja tychże autorów: „The Work of the Civil Reform Committee on the New Regulation of Catholic Marriages in 1814” („Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” special issue/2018, ss. 179-203, http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2018/Tom-11-Zeszyt-specialny/art/12982/).

Z kolei na polskim rynku wydawniczym ukazał się we współautorstwie Michała Gałędka i Anny Klimaszewski artykuł „Upadek Napoleona a stosunek polskich elit do prawa francuskiego – zarys problemu” („Studia z Dziejów Państwa i Prawa”, 21/2018, https://szd.ka.edu.pl/aktualny-numer/), a także rozpoczęła się publikacja cyklu tekstów źródłowych  tychże autorów wspólnie z dr. hab. Piotrem Pomianowskim (Uniwersytet Warszawski):  „Prace Komitetu Cywilnego Reformy nad przygotowaniem kodyfikacji narodowej prawa cywilnego i procedury cywilnej w przededniu utworzenia Królestwa Polskiego (1814 – 1815). Pierwsza z siedmiu części cyklu ukazała się w numerze 2/2019 „Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa” (http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2019/Tom-12-Zeszyt-2-2019/art/14328/).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. Lipiec 2019 - 16:31; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Lipiec 2019 - 16:31; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski