Dwutomowe opracowanie zbiorowe „Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism” pod red. dr. hab. Michała Gałędka, prof. UG i dr Anny Klimaszewskiej

a

Nakładem Wydawnictwa Brill | Nijhoff ukazała się dwutomowa publikacja zbiorowa „Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism. Studies in Comparative Legal History” pod redakcją dr. hab. Michała Gałędka, prof. UG oraz dr Anny Klimaszewskiej.

Siłą napędową niezwykle dynamicznego rozwoju prawa pod dominacją Zachodu, który zaobserwować można było w ciągu ostatnich kilku stuleci na świecie, były oczywiście wymagania modernizacji - przekształcania istniejącej rzeczywistości w to, co postrzegane jest jako nowoczesne. Potrzeba modernizacji, determinująca rozwój nowoczesnego prawa, zderzała się jednak niejednokrotnie z potrzebą zachowania tożsamości kulturowej zakorzenionej w tradycjach narodowych. Na wybranych przykładach różnych instytucji prawnych, krajów i okresów autorzy tekstów w obu tomach starają się wyjaśnić naturę tego problemu.

Poza artykułami redaktorów (A. Klimaszewskiej w t. I: „The Reception of the French Commercial Code in Nineteenth-Century Polish Territories: A Hollow Legal Shell” oraz M. Gałędka w t. II: „Legal Transfers and National Traditions: Patterns of Modernisation of Administration in Polish Territories in the Turn of 19th Century”), w publikacji ukazał się tekst przygotowany wspólnie przez prof. zw. dr. hab. Tadeusza Maciejewskiego i dr Maję Maciejewską-Szałas („Constitutional Systems of Free European States (1918-1939)”, dr. Marcina Michalaka („Development of Medical Malpractice and Legal Instrumentalism in the Antebellum America”) i dr Beaty Kowalczyk („Usucapio in Real Estate Title Registration Systems”).

W przygotowaniu publikacji brało udział 26 autorów z różnych krajów, poza wyżej wymienionymi byli to: Judit Beke-Martos, Jiří Brňovják, Marjorie Carvalho de Souza, Imre Képessy, Katrin Kiirend-Pruuli, Łukasz Jan Korporowicz, Ivan Kosnica, Simon Lavis, Marju Luts-Sootak, Thomas Mohr, Annamaria Monti, Balázs Pálvölgyi, Zsuzsanna Peres, Sara Pilloni, Hesi Siimets-Gross, Marek Starý, Sean Thomas, Bart Wauters, Steven Wilf, i Mingzhe Zhu.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć m.in. na stronach Wydawnictwa:

Tom I: https://brill.com/view/title/54545

Tom II: https://brill.com/view/title/56279

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3. Styczeń 2020 - 14:05; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski Ostatnia zmiana: piątek, 3. Styczeń 2020 - 14:17; osoba wprowadzająca: Dawid Michalski