Grant „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna” z dofinansowaniem Polsko-Niemieckiej Fundacji

logoKierownikiem grantu międzynarodowego, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Hanna Wolska z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast ze strony Uniwersytetu w Giessen - dr Magdalena Jaś-Nowopolska z Wydziału Prawa.  

W skład zespołu badawczego wchodzą również pracownicy naukowi z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. Andrzej Powałowski; dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG; dr hab. Maciej Nyka, prof. UG; mgr Joanna Kiraga; mgr Aleksandra Szydzik; oraz mgr Olga Zinkiewicz-Będźmirowska.

Dofinansowany projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych o prawnych uwarunkowaniach wolności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech oraz wpływu procesu integracji europejskiej na stosunki gospodarcze w tych krajach. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez spójną triadę działań naukowych, na którą składać się będą następujące przedsięwzięcia naukowe:

- Debata stanowiąca przyczynek do dyskusji nad problematyką projektu.

- Uruchomienie platformy internetowej, pełniącej rolę narzędzia do kontynuacji dyskusji podjętej w ramach debaty na szerszym forum naukowym („Polsko – Niemieckie Forum Wymiany Myśli Prawnej”).

- Wydanie publikacji naukowej podsumowującej rozważania podjęte przez przedstawicieli nauki prawa polskiego i niemieckiego w ramach dwóch pierwszych działań. Publikacja będzie stanowić nie tylko punkt wyjścia dla podjęcia badań naukowych w przyszłości, ale także będzie miała walor praktyczny, stanowiąc wartościową pozycję dla przedsiębiorców i praktyków prawa, zainteresowanych świadczeniem usług prawnych z zakresu obsługi gospodarczej na polskim i niemieckim rynku.

Podkreślić należy, że wszystkie zaplanowane w  Projekcie działania naukowe, będą służyły zarówno transferowi wiedzy pomiędzy Partnerami projektu, jak również integracji gospodarczej Polski i Niemiec.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 26. Maj 2020 - 11:32; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 29. Styczeń 2021 - 11:24; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski