Rekrutacja | Wydział Prawa i Administracji

Rekrutacja

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 listopada 2018 roku, 10:12

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularze należy składać w pokoju numer 4023 u Pani Oliwii Kapeckiej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres uczelni z dopiskiem: Szkoła Prawa Francuskiego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego wydruku) na adres: spf@prawo.ug.edu.pl

  • Liczba miejsc: 20 uczestników, według kolejności zgłoszeń*, zgłoszenia przyjmujemy do 15 stycznia 2019r.
  • Luty/Marzec 2019- początek zajęć. 
  • Adres do korespondencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, 80- 952 Gdańsk
  • Koszt kursu wynosi 950 zł dla studentów
  • Koszt kursu wynosi 1200zł dla absolwentów
  • Wpłat należy dokonywać równolegle ze zgłoszeniem uczestnictwa w Szkole Prawa Francuskiego na nr konta UG:

35124012711111000014925388
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
ul. Kołobrzeska 43 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kursanta oraz nr Szkoły wraz z dopiskiem: S654-13 Termin rozpoczęcia edycji: Luty 2019

Jakiekolwiek zapytania proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkoły: spf@prawo.ug.edu.pl

 

*Formularz zgłoszeniowy poprawnie wypełniony wraz z dołączonym dowodem wpłaty

 

Formularz zgłoszeniowy