Płatne staże w Europejskim Urzędzie Patentowym i Urzędzie Unii Europejskiej

wpia

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej WPIA UG serdecznie zaprasza studentów ostatniego roku studiów Uniwersytetu Gdańskiego do wysyłania zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji Programu PAN European Seal, polegającego na odbyciu rocznego płatnego stażu w najważniejszych europejskich instytucjach w obszarze własności intelektualnej.

 

Czym jest PAN European Seal Programme?

Uniwersytet Gdański jest członkiem programu PAN European Seal, stworzonego przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Europejski Urząd Patentowy (EPO) we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie.

 

Jakie są korzyści wzięcia udziału w programie?

Program daje możliwość najlepszym studentom/absolwentom zdobycia cennego doświadczenia w instytucjach europejskich, poprzez odbycie płatnego stażu w siedzibie EUIPO – Alicante lub EPO – w Monachium.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w rekrutacji, proszone są o wysłanie do dnia 26 lutego 2024 r.  na adres malgorzata.wegrzak@prawo.ug.edu.pl następujących dokumentów:

  • CV w j. angielskim (najlepiej w formacie Europass)
     
  • List motywacyjny w j. angielskim ze wskazaniem instytucji, w której chciałoby odbyć się staż,
     
  • Dokumentu potwierdzającego znajomość języka: przy stażu w EUIPO -co najmniej jednego z języków EUIPO (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański) na poziomie co najmniej B1; przy stażu w EPO-znajomość jednego z języków EPO (angielski, niemiecki, francuski)

 

 

Uwaga:

 

  • Udział w rekrutacji do EUIPO możliwy jest dla studentów pod warunkiem ukończenia studiów z końcem bieżącego roku akademickiego i przedstawieniem dyplomu ukończenia studiów do dnia rozpoczęcia stażu (16.09.2024).

  • Można dokonać zgłoszenia tylko do 1 instytucji.

 

Dodatkowe informacje:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 9. luty 2024 - 09:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 9. luty 2024 - 11:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski