Staże w Europejskim Urzędzie Patentowym i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

wpia

Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej WPIA UG serdecznie zaprasza studentów ostatniego roku studiów Uniwersytetu Gdańskiego do wysyłania zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji Programu PAN European Seal obejmującego płatne roczne staże w najważniejszych europejskich instytucjach w obszarze własności intelektualnej (EUIPO i EPO). Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 21.02.2023 r. na adres: malgorzata.wegrzak@ug.edu.pl.

 

Czym jest PAN European Seal Programme?

Uniwersytet Gdański jest członkiem programu PAN European Seal, stworzonego przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Europejski Urząd Patentowy (EPO) we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Celem programu jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej.

 

Jakie są korzyści wzięcia udziału w programie?

Program daje możliwość najlepszym studentom/absolwentom zdobycia cennego doświadczenia w instytucjach europejskich, poprzez odbycie rocznego płatnego stażu w siedzibie EUIPO – Alicante lub EPO – w Monachium. Jest to okazja do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów. Praca we wskazanych instytucjach pomoże zapoznać się w praktyce z organizacją i funkcjonowaniem europejskiego systemu prawa patentowego, znaków towarowych UE i wzorów wspólnotowych, a także zwalczania naruszeń prawa własności intelektualnej.

 

Stażysta będzie miał możliwość poznania specyfiki i organizacji pracy danej instytucji i być może będzie to dla niego pierwszy krok do rozpoczęcia kariery w dziedzinie ochrony własności intelektualnej w instytucjach UE. Ponadto, będzie miał niewątpliwie możliwość udoskonalenia swoich umiejętności językowych oraz rozwinięcia się zawodowo przy profesjonalnym wsparciu specjalistów w danej dziedzinie, jak również wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia w przyszłej pracy.

 

Co otrzyma uczestnik Programu?

Uczestnik otrzymuje własne stanowisko pracy i niezbędne narzędzia, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto, stażyście wypłacane będzie miesięczne stypendium w wysokości 1.000 euro (EUIPO) albo 2.000 euro (EPO).

 

W jakich obszarach można odbyć staż?

Uczestnik Programu będzie miał możliwość odbycia stażu w jednym z następujących obszarów:

 • Law (including IP Law)
 • IP & Knowledge management
 • Political Sciences & International Relations
 • Linguistics
 • Economics & Business Administration
 • Information Technology
 • Communication & Visual Design
 • Facility Management (including Architecture and Engineering)
 • Human Resources

 

Postępowanie rekrutacyjne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w rekrutacji, proszone są o wysłanie do dnia 21 lutego 2023 r.  na adres malgorzata.wegrzak@prawo.ug.edu.pl następujących dokumentów:

 • CV w j. angielskim (format Word),
 • List motywacyjny w j. angielskim ze wskazaniem instytucji, w której chciałoby odbyć się staż,
 • Dokument potwierdzający znajomość jednego z języków EUIPO (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański) na poziomie co najmniej B1

 Uwaga:

 • Udział w rekrutacji do EUIPO możliwy jest dla studentów pod warunkiem ukończenia studiów z końcem bieżącego roku akademickiego i przedstawieniem dyplomu ukończenia studiów do dnia rozpoczęcia stażu (18.09.2023). 
 • Można dokonać zgłoszenia tylko do 1 instytucji.

 

 

Materiały informacyjne:

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. luty 2023 - 15:33; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 2. luty 2023 - 15:46; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski