Sylwetki tutorów

Aktualnie w skład Zespołu Tutorów Akademickich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wchodzą następujące osoby:

MMDr Marcin Michalak - koordynator Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich

Dr Marcin Michalak - uczestnik projektu "Mistrzowie Dydaktyki" (2019-2020) na Uniwersytecie w Aarhus, uczestnik programu Advanced Qualifications in Teaching koordynowanego przez Uniwersytet w Groningen;  tutor w projektach: "Mistrzowie Dydaktyki - wdrożenie", "Szkoła Orłów"; prelegent w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych UG; kierownik projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych "Vade mecum discipule! Innowacyjny konspektu zajęć dydaktycznych dla studentów prawa. "; alum Sherwin B. Nuland Summer Institute in Bioethics na Yale University; wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej (zainteresowania badawcza w obszarach: prawo europejskie, prawo medyczne, prawo ochrony zdrowia publicznego); prywatnie zagorzały kibic sportowy oraz fan talentu Tom’a Hanks’a.


 

MBSDr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

Dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG - certyfikowany tutor akademicki (kurs tutoringu akademickiego w Collegium Wratislaviense, 2019); uczestnik projektu "Mistrzowie Dydaktyki" (2019-2020); tutor w projektach: "Mistrzowie Dydaktyki - wdrożenie", "Szkoła Orłów"; wykładowca w zakresie metod aktywizujących studentów w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG oraz w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych UG; kierownik projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych "Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych"; wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Handlowego (zainteresowania badawcza w obszarach: prawo cywilne, prawo nieruchomości, prawo rodzinne, prawo ochrony zdrowia, prawo papierów wartościowych). Aktualnie: prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UG. 


EJDr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG
 

Dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG, uczestnik projektu "Mistrzowie Dydaktyki" (2019-2020); trener i sędzia w międzynarodowych tzw. Moot Court’ach - z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego; wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Finansowego (zainteresowania badawcza: międzynarodowe prawo podatkowe, optymalizacja podatkowa, opodatkowania robotów, prawo finansowe i sztuczna inteligencja). 


ASDr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG
 

Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG. Specjalność: prawo cywilne, a w szczególności prawo osobowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo rzeczowe, prawo mieszkaniowe i prawo spadkowe, Kierownik Studiów Podyplomowych Prawo cywilne i Tutor akademicki, Autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego. Moje doświadczenia pracy naukowej oraz aplikacji sądowej pozwalają zaproponować studentom współpracę w kierunku rozwoju zainteresowania prawem cywilnym, pogłębiania wiedzy, przygotowania do przyszłych badań naukowych, jak również podejmowania prób takich badań.


 

Dr hab. Maciej Wojciechowski, prof. UG
 
Dr hab. Maciej Wojciechowski - jestem nie tylko pracownikiem Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, ale również pasjonatem tej dyscypliny. Większość studentów ocenia ją jako niepraktyczną i abstrakcyjną. Celem moim zajęć bywa wykazywanie uproszczeń takiego myślenia.
 
Naukowo zajmowałem się pewnością prawa, emocjami sędziów, a przez ostatnich kilka lat prowadziłem badania praktyki zgłaszania zdań odrębnych w polskich sądach "wyższych". Aktualnie piszę książkę o Oliverze Wendellu Holmesie, słynnym sędzi amerykańskim przełomu XIX i XX wieku.
 
Sensem mojej pracy są studenci. Swoją rolę porównałbym do siewcy pomysłów, pytań, problemów w ich umysłach. Pamiętam jednak o tym, że ewentualne owoce mogą się ujawnić dopiero wtedy, gdy opuszczą mury uczelni.  Czasem moja rola polega wyłącznie na uwolnieniu potencjału młodego człowieka. Być może jestem również "stręczycielem książek", jak pisał o sobie przed laty pewien polski eseista. Tutorem starałem się być, zanim poznałem to słowo. Myślę, że każdy odczuwający powołanie nauczyciel takim tutorem jest lub bywa.
 
Prywatnie jestem pasjonatem koszykówki, podróży koleją, nieśpiesznych rowerowych wycieczek oraz zapomnianych książek. Marzę o platanach na kampusie UG i deptaku spacerowym do BUG.
 

Założeniem tutoringu jest poszanowanie odrębności drugiego człowieka. W ten sposób pozwalam sobie uzasadnić swoją decyzję o nieumieszczeniu zdjęcia na stronie. Żywy i niezastygły w fotograficznej pozie czekam na Państwa w pokoju 3023. Proszę też pisać na maciej.wojciechowski@ug.edu.pl lub przez MS Teams. Zapraszam.


AKDr Anna Klimaszewska
 
Dr Anna Klimaszewska - ukończyła kurs "Mistrzowie Dydaktyki" (2019-2020) na Uniwersytecie w Gandawie; swoje umiejętności pogłębiała podczas wielomiesięcznych pobytów na Uniwersytetach w Tilburgu i Paris II Panthéon-Assas; wykładowca akademicki w Katedrze Historii Prawa; pasjonatka pracy badawczej, prowadząca wykłady dla studentów i doktorantów nie tylko na Uniwersytecie Gdańskim, ale również w Mediolanie, Bergen, Rydze, Tuluzie i Rennes. Aktualnie: kierownik Międzyuczelnianej Szkoły Prawa Francuskiego. 

BSNDr Bartosz Szolc-Nartowski
 

Dr Bartosz Szolc-Nartowski - certyfikowany tutor akademicki (kurs tutoringu akademickiego w Collegium Wratislaviense, 2019); tutor w projekcie: "Mistrzowie Dydaktyki - wdrożenie" (2020-2021), wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Rzymskiego (zainteresowania badawcze w obszarach: prawo rzymskie okresu przed- i klasycznego, historia rzymskiej jurysprudencji). Ukończył Corso di Perfezionamento in Diritto Romano przy Università di Sapienza w Rzymie. Był asystentem w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny, członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji Aplikacji KRRP, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.


OSDr Olga Śniadach
 

Dr Olga Śniadach, - certyfikowany tutor akademicki (kurs tutoringu akademickiego w Collegium Wratislaviense, 2019); uczestnik projektu "Mistrzowie Dydaktyki" (2019-2020); tutor w projektach: "Mistrzowie Dydaktyki - wdrożenie", "Szkoła Orłów"; wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej (zainteresowania badawcza: prawo unijne, aspekty prawne bezpieczeństwa żywnościowego, prawo globalne). Prywatnie wielbicielka natury i urodzona optymistka.


Anna PodolskaDr Anna Podolska

Obszar:       

Znalazłam się w bazie tutorów, ponieważ chciałabym, aby studia były bardziej zindywidualizowane. Wpadamy w pułapkę wyścigu o najlepsze oceny, zdobycie najlepszej praktyki, zapominając, że studia to przede wszystkim rozwój osobisty. Można traktować je jako etap niezbędny do znalezienia dobrej pracy. Można wyjść jednak poza ten schemat i odkryć jak twórcza jest teoria i jak ważne jest poszerzanie horyzontów. Kompetencje te wzbogacają, ale mają też wpływ na ścieżkę zawodową. Nie trać czasu, poczuj radość z myślenia (krytycznego), zapraszam do wspólnego projektu.

 

Zainteresowania:

Moim głównym obszarem badawczym są prawa człowieka. Interesuje mnie sama koncepcja tych praw, ich prawne i kulturowe ugruntowanie, jak również realne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zajmuję się badaniem mechanizmów ochrony, jak i poszczególnymi gwarancjami. W tym drugim obszarze, szczególnie bliskie są mi zagadnienia związane z Internetem i nowymi technologiami, jak i dotyczące współczesnych przemian intymności. Prawa człowieka wymagają ujęcia interdyscyplinarnego, wyjścia ponad treści regulacji prawnej i uwzględnienie różnych perspektyw – socjologicznej, psychologicznej, antropologicznej czy ekonomicznej, w tym też kierunku możemy razem współpracować.

 zespół

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 1. Październik 2021 - 12:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Grudzień 2022 - 15:56; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski