MODUŁY dla Kryminologii I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2018/2019)

MODUŁ DZIENNIKARSKI

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Dziennikarz a proces karny
NIEURUCHOMIONY
15 1. Dziennikarz a proces karny
NIEURUCHOMIONY
15
 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Prawo mediów
NIEURUCHOMIONY
20 2. Prawo mediów
NIEURUCHOMIONY
15
 
SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Europejskie standardy praw człowieka
NIEURUCHOMIONY
20 3. Europejskie standardy praw człowieka
NIEURUCHOMIONY
15
4. Populizm penalny
NIEURUCHOMIONY
15 4. Populizm penalny
NIEURUCHOMIONY
15
 
SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe
NIEURUCHOMIONY
15 5. Dziennikarstwo śledcze i sądowe
NIEURUCHOMIONY
15

 

MODUŁ KURATORSKI

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. System probacji
NIEURUCHOMIONY
15 1. System probacji
NIEURUCHOMIONY
15
 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Diagnostyka psychologiczna
NIEURUCHOMIONY
20 2. Diagnostyka psychologiczna
NIEURUCHOMIONY
15
 
SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze)
NIEURUCHOMIONY
20 3. Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze)
NIEURUCHOMIONY
15
4. Status zawodowy kuratora
NIEURUCHOMIONY
15 4. Status zawodowy kuratora
NIEURUCHOMIONY
15
 
SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe)
NIEURUCHOMIONY
15 5. Kurator w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych (prawo materialne i procesowe)
NIEURUCHOMIONY
15

 

MODUŁ - Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna

URUCHOMIONY
PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym dr Dagmara Budnik-Przybylska 15 1. Psychologia zachowań agresywnych w ujęciu klinicznym i rozwojowym dr Dagmara Budnik-Przybylska 15
 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna dr hab. Mieczysław Ciosek, profesor nadzwyczajny 20 2. Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna dr hab. Mieczysław Ciosek, profesor nadzwyczajny 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Psychologia zaburzeń osobowości dr Joanna Koralewska-Samko 20 3. Psychologia zaburzeń osobowości dr Joanna Koralewska-Samko 15
4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne dr Tomasz Besta 15 4. Przemoc międzygrupowa i konflikty etniczne dr Tomasz Besta 15
 
SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Podstawy seksuologii klinicznej dr Joanna Koralewska-Samko 15 5. Podstawy seksuologii klinicznej dr Joanna Koralewska-Samko 15

 

MODUŁ PENITENCJARNY

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Psychologia penitencjarna
NIEURUCHOMIONY
15 1. Psychologia penitencjarna
NIEURUCHOMIONY
15
 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Penologia
NIEURUCHOMIONY
20 2. Penologia
NIEURUCHOMIONY
15
 
SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Historia więziennictwa
NIEURUCHOMIONY
20 3. Historia więziennictwa
NIEURUCHOMIONY
15
4. Zatrudnianie skazanych
NIEURUCHOMIONY
15 4. Zatrudnianie skazanych
NIEURUCHOMIONY
15
 
SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Pomoc postpenitencjarna
NIEURUCHOMIONY
15 5. Pomoc postpenitencjarna
NIEURUCHOMIONY
15

 

MODUŁ POLICYJNY

URUCHOMIONY
PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

STACJONARNA

  PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3) SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych dr Michał Jaśkiewicz 15 1. Miasto jako przestrzeń zagrożeń społecznych dr Michał Jaśkiewicz 15
 
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
2. Technika i taktyka kryminalistyczna dr Marek Skwarcow; Janusz Skosolas 20 2. Technika i taktyka kryminalistyczna dr Marek Skwarcow; Janusz Skosolas 15
 
SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY  2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 20 3. Podstawy prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 15
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas 15 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dr Maciej Fingas 15
 
SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI  2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
5. Urzędnicze prawo policyjne dr Jakub Szmit 15 5. Urzędnicze prawo policyjne dr Jakub Szmit 15

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 10:08; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 14. Czerwiec 2019 - 08:09; osoba wprowadzająca: Anna Okoń