MODUŁY dla Kryminologii II stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2018/2019)

MODUŁ BIOLOGICZNY

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Biologiczne podłoże uzależnień dr Wojciech Glac 20 1. Biologiczne podłoże uzależnień
NIEURUCHOMIONY
10
2. Podstawy fizjologii stresu dr Wojciech Glac 20   2. Podstawy fizjologii stresu
NIEURUCHOMIONY
10
 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Genetyka zachowania VACAT 20 3. Genetyka zachowania
NIEURUCHOMIONY
10
4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym VACAT 20   4. Przestępczość przeciwko gatunkom zagrożonym
NIEURUCHOMIONY
10

 

MODUŁ KRYMINOLOGICZNY

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Filozofia prawa karnego dr Tomasz Snarski 20 1. Filozofia prawa karnego dr Tomasz Snarski 10
2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii prof. dr hab. Piotr Stępniak 20   2. Nowe tendencje w kryminologii i wiktymologii prof. dr hab. Piotr Stępniak 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Ekonomiczna analiza przestępczości dr Piotr Majewski 20 3. Ekonomiczna analiza przestępczości prof. UG, dr hab. Marek Szczepaniec 10
4. Sprawiedliwość naprawcza prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 20   4. Sprawiedliwość naprawcza prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 10

 

MODUŁ NAUK PRAWNO-SPOŁECZNYCH

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Prawa człowieka
NIEURUCHOMIONY
20 1. Prawa człowieka
NIEURUCHOMIONY
10
2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji
NIEURUCHOMIONY
20   2. Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji
NIEURUCHOMIONY
10
 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej
NIEURUCHOMIONY
20 3. Wybrane techniki kreowania wizerunku osoby publicznej
NIEURUCHOMIONY
10
4. Przestępczość w PRL
NIEURUCHOMIONY
20   4. Przestępczość w PRL
NIEURUCHOMIONY
10

 

MODUŁ PENITENCJARNO-KURATORSKI

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
KRYMINOLOGIA II stopnia

(dla obu specjalności)

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2) SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 1 (semestr 2)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Penitencjarystyka ppłk Leszek Urbanowicz 20 1. Penitencjarystyka ppłk Leszek Urbanowicz 10
2. Praca kuratora dr Krzysztof Stasiak 20   2. Praca kuratora dr Krzysztof Stasiak 10
 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 2 (semestr 3)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych dr Andrzej Piotrowski 20 3. Stres i wypalenia zawodowe służb mundurowych dr Andrzej Piotrowski 10
4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja VACAT 20   4. Uwarunkowania przestępczości kobiet i ich resocjalizacja VACAT 10

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 11:24; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Czerwiec 2019 - 06:24; osoba wprowadzająca: Anna Okoń