ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

ADMINISTRACJA I stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Historia administracji

(6 ECTS)

dr Jacek Wałdoch 31/01/2023 17:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Nauka o administracji

(5 ECTS)

dr Katarzyna Szlachetko

21/01/2022 17:30 Aud.A   egzamin "zerowy"
2/02/2022 18:00 s. 4021   egzamin podstawowy
24/02/2022 18:00 s. 2002   egzamin poprawkowy

Podstawy prawoznawstwa

(10 ECTS)

dr hab. Paweł Sut 4/02/2023 12:00 s.1039   egzamin podstawowy
21/02/2023 17:00

s.1039

s. 3050

  egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

 

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

(6 ECTS)

dr hab. Monika Adamczak-Retecka, profesor UG 5/02/2023 11:00

s. 2002

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Makro- i mikroekonomia

(3 ECTS)

dr Przemysław Panfil 29.01.2023 11:00 s.1039   egzamin podstawowy
21/02/2023 19:30 s. 3025   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

III rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Postępowanie administracyjne

(6 ECTS)

dr Krzysztof Kaszubowski

6/02/2023

7/02/2023

16:00 p. 3024

A - Ł

M - Z

egzamin podstawowy
5/03/2023

11:30

13:30

p. 3024

A - Ł

M - Z

egzamin poprawkowy

Publiczne prawo gospodarcze

(6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni 28/01/2023 13:00

s.1033

  egzamin podstawowy
2/03/2023 17:30 s. 2015   egzamin poprawkowy

Ustrój samorządu terytorialnego

(3 ECTS)

dr Katarzyna Szlachetko 21/01/2023 18:30

Aud. A

  egzamin "zerowy"
2/02/2023 17:00 s. 4021   egzamin podstawowy

24/02/2023

17:00 s. 2002   egzamin poprawkowy
Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu (spln: administracja wymiaru sprawiedliwości; spln: ogólnoadministracyjna) (3 ECTS)

dr Jarosław Niesiołowski

dr hab. Paweł Sut

30/01/2023 17:00 s. 1039   zaliczenie na ocenę

 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:32; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. luty 2023 - 12:35; osoba wprowadzająca: Anna Okoń